h

SP-raadslid Frans Sannen leverde bijdrage aan nieuwe landbouwvisie van de SP

5 juni 2019

SP-raadslid Frans Sannen leverde bijdrage aan nieuwe landbouwvisie van de SP

Op 28 mei jongstleden overhandigden Tweede Kamerlid Frank Futselaar en Jules Iding van de SP de nieuwe landbouwvisie van de partij aan landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie). SP-raadslid Frans Sannen uit Boxtel was ook bij de overhandiging aanwezig. Hij heeft in het voortraject een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze nieuwe visie.

Radicale koerswijziging
Het SP-rapport is getiteld 'Aarde, boer en consument verdienen beter'. Met deze visie wil de SP constructief meedenken over de omslag die de landbouw moet maken. Door schaalvergroting zijn allerlei problemen ontstaan, zoals Q-koorts, legionella, Fipronileieren, insectensterfte, mestoverschotten enzovoort. De SP-landbouwvisie roept dan ook op om een nieuwe afweging te maken tussen voedselkwaliteit, volksgezondheid, internationale verhoudingen en klimaat. In de visie worden de machtige agrimultinationals tegenover de gewone boeren geplaatst. We moeten niet naar minder, maar juist naar meer boeren, aldus de SP. Dat is niet terug in de tijd, maar voorwaarts tegen de stroom van de wereldconcerns die de landbouw in hun greep hebben. Om de macht terug te brengen bij de primaire producenten, is ingrijpen van de overheid nodig. De marktwerking kan dit niet bewerkstelligen. De overheid zou onder andere moeten ingrijpen op de volgende gebieden: macht agrimultinationals terugdringen, stoppen met het gesleep van krachtvoer en kunstmest over de wereld, stoppen met mestverwerking, inkrimpen van de veestapel, uitbannen van drugscriminaliteit in het buitengebied en biologische in plaats van chemische gewasbescherming.

Stille armoede op het platteland neemt toe
Frank Futselaar benadrukte dat de zelfstandigheid en het inkomen van boerenbedrijven onder druk staat. 40% van de veeboeren verdient minder dan 22.500 euro per jaar. De stille armoede op het platteland neemt toe. 80% van de Europese landbouwsubsidies belandt bij 20% van de boeren. De minister complimenteerde de SP-delegatie met de visie en de oproep voor een maatschappelijke discussie.

 v.l.n.r. Minister Schouten, Jules Iding, Frank Futselaar

'Ook in Boxtel behoefte aan maatschappelijk debat'
Raadslid Frans Sannen is in het dagelijkse leven docent landbouw en biologie en in zijn vrije tijd is hij actief betrokken bij de Herenboeren in Boxtel. Transport, tussenhandel en supermarkten zijn bij Herenboeren niet meer nodig, er ontstaat een korte keten tussen boer en consument. In die beide hoedanigheden heeft Frans in bijeenkomsten een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de SP-visie. 

Frans: “Ook in Boxtel  is een maatschappelijke discussie tussen boeren en consumenten nodig over de omslag naar een biologische en circulaire landbouw. Daarbij zou ook het onderwerp dierenwelzijn en dierenactivisme aan de orde kunnen komen.” 

 

De SP roept lezers op om hun mening te geven over de nieuwe landbouwvisie van de SP.

Reacties

Dit is een heel goed en ook noodzakelijk initiatief. Vele punten komen overeen met standpunten van een groeiende groep maatschappelijke organisaties, in NL, Europa en elders. We zitten nu op een doodlopend spoor.

Voor het lokale debat kan/wil BC-redacteur Pal Jansen evt. Wel gespreksleider zijn, zo vertelde hij me.

H.gr. Jan Juffermans

Beste Frans e.a.,

Ik kan me helemaal vinden in jullie visie en verzoek tot maatschappelijk debat. Heel goed dat iedereen naar elkaars waarden gaat luisteren. Maar de vraag is of SP Boxtel wel zo goed naar haar omwonenden luistert?

Ik zou graag zelf willen starten met een voedselbos, maar dat terzijde.

Maar wat ik niet begrijp is dat omwonenden van de Vion een petitie starten en vragen om een dialoog. Dat de gemeente dat ziet/leest en klakkeloos aanvaardt dat Vion zelf een onderzoek naar stank zal verrichten en dat Vion de stank zal tegengaan. In diezelfde week komt in het nieuws Vion een rechtzaak voert ivm arbeidsmigranten. Jullie zeggen zelf niet achter die grote bedrijven te staan en dan neemt het college met SP-wethouder deze stappen.
Vanavond zullen we namens werkgroep La vie en rose inspreken.

Mirjam Bemelmans

Reactie toevoegen

U bent hier