h

Weer vragen van SP over Vion en Hydrobusiness

3 juni 2019

Weer vragen van SP over Vion en Hydrobusiness

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft aanvullende vragen gesteld over Vion en HydroBusiness. De fractie heeft overlegd met vijftien ondernemers die in de buurt zitten van Vion. Zij zeggen dat hun al langer geuite klachten door de gemeente niet serieus genomen worden. SP-raadslid Frans Sannen vindt dat deze klachten serieus meegenomen moeten worden bij het al dan niet verlenen van een uitbreidingsvergunning voor Vion.  

Klachten over HydroBusiness en legionellabestrijding
HydroBusiness is het bedrijf dat op de grond van Vion verantwoordelijk is voor de waterzuivering. Een tijdje geleden kwam naar buiten dat de bron van de legionellabesmetting van HydroBusiness afkomstig is. Volgens de autoriteiten is er na een aantal maatregelen geen gevaar meer voor de volksgezondheid. De betreffende ondernemers uit de Van Salmstraat stellen dat het proces van de legionellabestrijding niet onder controle is. Er staan medewerkers met maskers op te werken bij de rand van het bekken terwijl honderd meter verderop voedsel wordt geproduceerd. Hoe gezond kan dat zijn? Verder vinden zij dat de constructie en het aanzicht van HydroBusiness niet om aan te zien zijn voor een gebouw op een AA-bedrijfslocatie. Bovendien loopt de waterzuiveringsinstallatie regelmatig over en veroorzaakt rook en stank. Ook zijn er zorgen over het extra te zuiveren water dat nodig is voor de uitbreiding bij Vion, temeer omdat de capaciteit nu al amper genoeg is voor de huidige productie en regelmatig overloopt. De ondernemers willen de waterzuivering verplaatst hebben naar een ander gedeelte van het terrein van Vion. Tot slot vragen zij zich af of er geen sprake is van ketenaansprakelijkheid en of Vion hierover niet aan te spreken is.

Klachten over stankoverlast
Met betrekking tot de stankoverlast vragen de ondernemers om een luchtafzuiginstallatie onder de nieuw te bouwen overkapping voor stilstaande vrachtwagens. Zij constateren dat er iedere zaterdag een penetrante schoonmaaklucht vrijkomt bij de wekelijkse reiniging van een silo. De ergste stankoverlast ontstaat als de wind verkeerd staat, een soort weeïge slachtlucht. Deze wordt tot in de verre omtrek waargenomen, zoals ook blijkt ook de buurtenquêtes van de SP. De ondernemers willen graag dat de instantie die de stankoverlast onderzoekt, de ODBN, een meetpunt inricht op hun terrein dat permanent meet, ook bij verkeerde wind. Het is maar zeer de vraag of Vion dan binnen de wettelijke normen blijft. Niet alleen ondernemers trekken aan de bel, dat doen ook bewoners van Stapelen. Zij hebben een Zwartboek overhandigd aan de gemeente.

'Klachten ondernemers mee laten wegen bij uitbreidingsvergunning Vion'

SP-raadslid Frans Sannen is geschrokken van de klachten van de ondernemers: “Het is onbegrijpelijk dat deze klachten kennelijk niet serieus genomen zijn door de gemeente. Ik vind dat het college hier snel mee aan de slag moet richting Vion en HydroBusiness. De SP-fractie is van mening dat de afhandeling hiervan meegewogen moet worden in het al dan niet afgeven van een uitbreidingsvergunning voor Vion.”

Reactie toevoegen

U bent hier