h

Duidelijkheid over bouwplan Apollopad na vragen SP

26 augustus 2019

Duidelijkheid over bouwplan Apollopad na vragen SP

Het plan voor woningen op het terrein van de voormalige Beemdenschool aan het Apollopad  zal in het najaar in procedure worden gebracht. Dit antwoordt het college van B. en W. op vragen van de SP-fractie. In de buurtenquête van de partij werd veelvuldig de vraag gesteld waarom het met de plannen zo lang duurt. Door middel van een pamflet heeft de SP omwonenden op de hoogte gebracht.

Plan vertraagd door noodzakelijke aanpassingen
Het college van B&W antwoordt dat door veranderde regelgeving op het gebied van duurzaamheid en inkomensgrenzen voor huurders de normen strenger geworden zijn, waardoor de oorspronkelijke bouwplannen te duur zijn geworden voor Woonstichting Joost (voorheen St. Joseph). Daarom zijn de plannen een aantal keer aangepast, hetgeen de nodige vertraging heeft opgeleverd. De huidige (concept)plannen voldoen volgens het college in alle opzichten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de koopovereenkomst van de grond aan Woonstichting Joost. Wanneer deze is ondertekend kan naar verwachting dit najaar gestart worden met (de voorbereiding van) de juridische, ruimtelijke procedure om het huidige bestemmingsplan te wijzigen.

Omwonenden krijgen inspraak over de inrichting van het openbare gebied
Het gemeentebestuur doet in het antwoord de toezegging dat Woonstichting Joost en de gemeente omwonenden zullen informeren over de hernieuwde bouwplannen. Dit zal gebeuren in ieder geval voordat het bestemmingsplan in procedure gebracht gaat worden. Omwonenden zullen ook betrokken worden bij de inrichting van het openbaar gebied. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan kan een zienswijze (bezwaar) worden ingediend.

SP-fractievoorzitter Dave van de Ven: “Het is een goede zaak dat omwonenden inspraak krijgen over de inrichting van het openbare gebied. Via een pamflet hebben we omwonenden op de hoogte gebracht van het antwoord van de gemeente.”

Reactie toevoegen

U bent hier