h

SP op bres voor jeugdzorg

7 augustus 2019

SP op bres voor jeugdzorg

Volgens berichten in de media zouden er in de regio Noordoost-Brabant plannen zijn om jaarlijks 10 miljoen euro te korten op specialistische jeugdzorg. Hierdoor dreigen 125 tot 200 jongeren verstoken te worden van goede hulp. De SP-gemeenteraadsfractie maakt zich daarover grote zorgen en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Beschikbaarheid en goede kwaliteit van zorg moet voorop staan
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Helaas ging dat gepaard met forse bezuinigingen zodat het (bijna) onbegonnen werk was om goede zorg te leveren. Veel gemeenten hebben daardoor financieel bij moeten springen. In de afgelopen periode is er voor gekozen om de jeugdzorg meer te concentreren op zorg aan huis of, wanneer dit niet mogelijk is, bij pleeggezinnen dan wel gezinshuizen. Fractievoorzitter Dave van de Ven: “De SP staat daar volmondig achter vanuit de overtuiging dat zorg op maat zo het beste kan worden geboden. Daarbij is voor ons de beschikbaarheid en juiste kwaliteit altijd leidend geweest.”

Specialistische jeugdzorg in gevarenzone?
Door de mogelijke bezuiniging van nog eens 10 miljoen op de specialistische jeugdzorg komt goede jeugdzorg onder zware druk te staan. De zorginstellingen in de regio zijn hier erg van geschrokken aangezien dit volgens hen leidt tot een sterk versnelde afbouw van bedden terwijl vervangende zorg niet tijdig geregeld zou zijn. Hierdoor zouden 125 tot 200 jongeren zonder adequate hulp komen te zitten.

SP-fractievoorzitter Dave van de Ven: “Dit is onaanvaardbaar en niet uit te leggen aan de jeugdigen en hun ouders. Wij zij van mening dat bezuinigingen op de zware zorg uit den boze zijn zolang er geen goed alternatief voorhanden is. Daarom trekken wij bij het college aan de bel.” 

 

SP-vragen
De SP-fractie vraagt aan het college of er inderdaad een voorstel ligt om volgend jaar 10 miljoen euro te bezuinigen en of er goede alternatieven zijn om dit op te vangen. Verder wordt gevraagd wat dit voor de zorginstellingen en het personeel gaat betekenen. De fractie vraagt ook nog of het college bereid is om samen met andere gemeenteraden in de regio protest aan te tekenen bij minister De Jonge over het feit dat er onvoldoende geld beschikbaar wordt gesteld om de jeugdzorg op een goede manier uit te voeren. 

Reactie toevoegen

U bent hier