h

SP wil brede discussie over aanpak drugsoverlast

28 augustus 2019

SP wil brede discussie over aanpak drugsoverlast

De SP-fractie wil een brede discussie over de aanpak van drugsgerelateerde overlast in en buiten de wijken. Bij onze buurtenquêtes door heel Boxtel blijven wij hierover meldingen krijgen van bewoners die bovendien het gevoel uitspreken dat er weinig aan de meldingen en overlast gedaan wordt. De SP-fractie vraagt een het gemeentebestuur om een brede discussie te organiseren via een beeldvormende raadsavond waarbij alle invalshoeken aan de orde komen.

Wordt drugsoverlast voldoende aangepakt?
De overlast manifesteert zich in vele vormen: dealen in woningen, op straat en in brandgangen, het bestaan van kweekinstallaties in woonwijken, vernielingen, achtergelaten troep, aan- en afrijdende auto's en scooters bij dealplekken verspreid over de gemeente. In park Molenwijk vinden kinderen en volwassenen regelmatig zilveren capsules en zakjes wiet, maar ook op andere plekken, zoals het natuurparkje Oost, bij de skateplek, bij Fellenoord en in Park Stapelen is zichtbaar dat hier gedeald wordt. Met name het gevoel bij mensen dat er niets aan gedaan wordt en de gevoelens van onveiligheid die ontstaan bij en rondom dealplekken is de SP-fractie een doorn in het oog.

Preventie en nuloptie bij discussie betrekken
SP-fractievoorzitter Dave van de Ven: “Wij willen een toekomstdiscussie over middelengebruik en drugsgerelateerde overlast. Hierbij dient ook preventie van middelengebruik aan de orde te komen, evenals het terugdringen van de overlast en wat de SP betreft ook een discussie over de mogelijke voor- en nadelen van een (streng gereguleerde) coffeeshop.”

In Boxtel geldt al jarenlang de nuloptie, hetgeen betekent dat er geen coffeeshop mag komen. Er zijn in de laatste jaren veel ontwikkelingen in binnen- en buitenland geweest op het gebied van legalisering van soft drugs en coffeeshops. De SP-fractie wil graag de bevindingen daarvan ook in de brede discussie betrekken om zo een afgewogen standpunt te kunnen vormen. Zo willen we graag de mening horen van professionals (politie, drugsdeskundigen, jongerenwerkers) en andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld scholen. 

Reactie toevoegen

U bent hier