h

Taalhuis in bibliotheek om laaggeletterdheid aan te pakken

14 augustus 2019

Taalhuis in bibliotheek om laaggeletterdheid aan te pakken

In Boxtel hebben ongeveer 3700 mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Met de vestiging van een laagdrempelig Taalhuis in de bibliotheek wil het gemeentebestuur deze laaggeletterdheid concreet gaan aanpakken, zodat ook deze inwoners mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. SP-wethouder Eric van den Broek ziet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan.

Iedereen moet mee kunnen blijven doen in de samenleving
Laaggeletterde mensen kunnen een achterstand in de samenleving oplopen. Ze komen moeilijker aan een baan en zijn maatschappelijk minder actief. Het Taalhuis Boxtel is een taalnetwerk waarin verschillende organisaties de strijd aangaan tegen laaggeletterdheid in onze gemeente. Deze organisaties zijn: Stichting Lezen & Schrijven, Babel Bibliotheek Boxtel, Koning Willem 1 College, Sagènn, WSD, Contourde Twern en Gemeente. Het Taalhuis wil op een enthousiaste manier de basisvaardigheden van volwassenen verbeteren. Het uitgangspunt is leren met plezier. Coördinator Taalhuis Silke Dragstra: “ Het Taalhuis is er voor alle inwoners van Boxtel vanaf 18 jaar. We willen op een laagdrempelige manier maatwerk leveren en samen bekijken wat voor de deelnemer het meest passende aanbod is. Dat kan een taalmaatje zijn om samen de krant mee te lezen of in groepsverband de Nederlandse taal te leren spreken. Maar het kan ook een cursus zijn waarin men leert met de computer om te gaan. “

SP pleit al jarenlang voor aanpak laaggeletterdheid
De SP-fractie hamert al jaren op het aanpakken van laaggeletterdheid. SP-wethouder Eric van de Broek heeft al verschillende initiatieven genomen op dit gebied, onder andere is er meer aandacht in het bedrijfsleven gekomen om laaggeletterdheid aan te pakken.

Van den Broek: “ Met het Taalhuis gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Het is een goede zaak dat mensen vaardigheden ontwikkelen waardoor ze beter uitgerust zijn om op een volwaardige manier mee te kunnen doen in de samenleving. De bibliotheek wordt dé plek waar mensen straks terecht kunnen met taal-, reken- of digitale vragen. Dit past ook in het streven van het college om van de bibliotheek een veel gebruikt sociaal-cultureel centrum te maken.“ 

Oproep voor vrijwilligers
Om het Taalhuis goed te laten functioneren, zijn er vrijwilligers nodig om deelnemers beter te leren schrijven, rekenen, spreken en met de computer om te gaan. Een vrijwilliger moet minimaal één dagdeel per week beschikbaar zijn en krijgt een taalvrijwilligerstraining van 4 dagdelen door Stichting Lezen & Schrijven. 
Aanmelden kan via vwsboxtel@contourdetwern.nl of boxtel@babeldenbosch.nl

De officiële opening van het Taalhuis wordt op 12 september, tijdens de Week van de Alfabetisering, verricht door de wethouders Lestrade en Van den Broek.

Reactie toevoegen

U bent hier