h

SP-raadsleden: klachten stankoverlast Vion zijn toegenomen

19 september 2019

SP-raadsleden: klachten stankoverlast Vion zijn toegenomen

Ondanks een op 2 juli unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad, waarin Vion dringend wordt verzocht om geur- en overlastvrij te werken, zijn ook na die tijd weer veel klachten binnengekomen. Dat is de conclusie van SP-raadsleden Frans Sannen en Rinze van der Veen na signalen van omwonenden en een gesprek met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) die toezichthouder op Vion is. De raadsleden vragen zich af of Vion in staat zal zijn een einde te maken aan de overlast of zal volharden in de huidige werkwijze.

Nieuwe klachten
In de periode 11 tot 18 augustus kwamen een aantal klachten binnen bij de SP, van bewoners van Stapelen en de Vereniging van Eigenaren van bedrijven in de Van Salmstraat. Het ging om een smerige weeïge lucht op zaterdagochtend, waarschijnlijk van een container die open op het terrein staat en niet gesloten werd voor maandag. Verder was er een dag sprake van een soort brand/rooklucht van vlees (bewoners: Vion is weer aan het barbecueën) en een andere dag stond er een verkeersinfarct met rijen vrachtwagens voor de poort van Vion, vanwege een ongeluk waarbij de ambulance moest komen. Tijdens de hete dagen werden onder de nieuwe overkapping vrachtwagens geparkeerd en omdat de kant naar de Van Salmstraat open is kon de stank zich via ventilatoren in die richting verspreiden. En bij het periodieke onderhoud van de waterzuiveringsinstallatie van Hydrobusiness kwam er een stevige beerputlucht vrij. Deze klachten zijn ook aan de ODBN doorgegeven, evenals eerdere klachten.

Gesprek met ODBN
Over die laatste klachten zijn raadsleden Frans Sannen en Rinze van der Veen in gesprek gegaan met de ODBN. Deze dienst onderzoekt de klachten en koppelt deze via eigen zeggen via de website en e-mails terug naar de klagers. Volgens de ODBN neemt Vion de klachten serieus. Dit valt volgens de raadsleden echter moeilijk te rijmen met de toename van het aantal klachten. De klachten zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 2 in 2016, naar 56 in 2017 en 56 in 2018 en in de afgelopen 13 maanden zijn maar liefst 205 klachten bij de dienst binnengekomen. Volgens de ODBN gaat het vaak mis bij het laden van vrachtwagens met slachtafval wat een nare zoete, weeïge lucht veroorzaakt. Veel winst gaat er behaald worden. als de resultaten van het geuronderzoek bekend zijn, aldus de ODNB.

Frans Sannen: “Dit onderzoek wordt echter in opdracht van Vion uitgevoerd. Dat is toch een beetje alsof de slager zijn eigen vlees keurt. Wij hadden liever een onafhankelijk onderzoek gewild om alle twijfels uit te sluiten. Zo hadden wij ook graag gezien dat er een meetpunt was gekomen op het terrein van een bedrijf van de VvE Van Salmstraat. Een gemiste kans dat dit niet gebeurd is.”

Vion moet bij calamiteiten een noodscenario hebben
De ODBN heeft geen bevoegdheid inzake de klachten over vrachtwagens met varkens die geparkeerd staan op de openbare weg. Als er geen parkeerverbod is mogen de vrachtwagens daar staan. De bevoegdheid ligt hier bij politie en boa's. Vion is zelf natuurlijk de eerst aangewezene om te voorkomen dat vrachtwagens op de openbare weg moeten parkeren. Bij calamiteiten zoals het hitteprotocol of een bedrijfsstoring zal Vion zelf voor een logistieke oplossing moeten zorgen zodat dat niet nodig is. 

Onderhoud waterzuiveringsinstallatie Hydrobusiness
Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat nader onderzoek doen naar  de verspreiding en bestrijding van de legionellabacterie die aangetroffen is in de waterzuiveringsinstallatie van Hydrobusiness. Het is duidelijk dat de legionellabesmetting kon plaatsvinden door de lucht naar bewoners omdat er geen overkapping was. Het periodieke onderhoud (2 keer per jaar) zal met gasmaskers  en beschermende kleding moeten worden uitgevoerd omdat er nog steeds legionella in de tank kan zitten. Bij dit onderhoud wordt een vieze lucht verspreid. De ODBN vertelde dat het periodieke onderhoud vooraf wordt gemeld aan bij de ODBN (verplicht). De ODBN mag het periodieke onderhoud niet melden aan de omwonenden. Hydrobusiness kan dit op vrijwillige basis wel doen. De SP vindt dat omwonenden vooraf ingelicht moeten worden zodat zij op die dagen alle ramen dicht kunnen houden. Dat zou dus moeten gebeuren door Hydrobusiness. Overigens wordt de tijdelijke overkapping in de laatste maanden van het jaar vervangen door een definitieve. Of het stankprobleem daarmee opgelost wordt is niet duidelijk.

Meer actie nodig?
De beide raadsleden hebben een dubbel gevoel overgehouden aan het gesprek met de ODBN.

Rinze van der Veen: “Gaat Vion meer het pad op van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en slaagt het erin om een einde te maken aan de stank, of blijft de overlast bestaan en hebben we te maken met een bedrijf dat zijn productie logistiek/procesmatig niet goed op orde heeft? Als Vion tekort schiet, zal het maatschappelijk verzet toenemen en zullen meer acties noodzakelijk zijn om de stankoverlast terug te dringen.”  

Nog 1 plaats open voor de klankbordgroep
Er is inmiddels een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze bestaat uit 7 personen en er is nog plaats voor een persoon. Hebt u interesse, meld u dan aan via boxtel@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier