h

SP-wethouder Eric van den Broek blij met initiatief integraal ouderenbeleid

24 oktober 2019

SP-wethouder Eric van den Broek blij met initiatief integraal ouderenbeleid

Foto: SP

Afgelopen dinsdag heeft het college via een brief op de notitie 'Samen ouder worde in Boxtel' gereageerd. De notitie is tot stand gekomen vanuit vertegenwoordigers van de vrijwillige, Boxtelse ouderenorganisaties in samenspraak met de gemeente. “Ouderen weten zélf het beste wat belangrijk is om op een prettige manier van hun oude dag te genieten.”, aldus SP-wethouder Eric van den Broek die het seniorenbeleid in zijn portefeuille heeft.

Uniek gekozen aanpak 
De vergrijzing van Nederland heeft de komende jaren een enorme impact op Wonen, Welzijn en Zorg van ouderen. De vergrijzing gaat gepaard met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals een tekort aan geschikte woningen en woonvormen voor jong en oud en een dreigend tekort aan financiële mogelijkheden. Er dreigt een tekort aan mantelzorgers, vrijwilligers en zorgpersoneel. Deze ontwikkelingen zijn ook in onze gemeente actueel. Daarom heeft een werkgroep van ouderenorganisaties samen met een gemeentelijke medewerker een beleidsnota voor de komende jaren opgesteld. De gemeente is hierin meegegaan, omdat zij graag wil uitgaan van de behoeften van ouderen zelf. Deze methode in redelijk uniek, want in weinig andere gemeenten wordt het ouderenbeleid vanuit een initiatief van ouderen zelf vormgegeven. 

Vier pijlers 
'De ambitie In de gemeente Boxtel heb je een goede oude dag! ' geldt als leidraad in de notitie. De beleidsdoelstelling wordt uitgewerkt in een samenwerkingsprogramma. Deze bestaat uit vier pijlers: Wonen en Woonomgeving, Gezond en Vitaal, Verbondenheid en Eenzaamheid en Ondersteuning en Zorg (Thuis). Deze pijlers hebben als doel dat ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis kunnen blijven wonen in een goede leefomgeving. Hiervoor is een goede samenwerking tussen gemeente, professionele organisaties, ouderen en de Boxtelse gemeenschap een voorwaarde. 

Samen de handschoen oppakken 
Zoals bekend zijn de financiële middelen binnen de gemeente beperkt. Ondanks dit feit, heeft de gemeente extra geld geoormerkt voor de ouderen. Wethouder Van den Broek: “Als gemeente willen we hiermee een signaal afgeven aan inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties om bewustwording te creëren en gezamenlijk de handschoen op te pakken en kijken wat we kunnen betekenen voor ouderen.” De gemeente Boxtel zegt open te staan voor samenwerkingen en het vormen van coalities om de uitdaging aan te gaan. 

Vrijwilligers en burgerinitiatieven 
Los van het voorgestelde ouderenbeleid zijn er door de jaren heen reeds verschillende activiteiten uitgevoerd. Denk hierbij aan de uitbreiding van het Steunpunt Mantelzorg, de generatietuinen, rolstoelpaden, uitbreiding van het vrijwilligers steunpunt, de vrijwilligersacademie en de deelname aan het landelijke project Dementievriendelijke gemeente. De gemeente heeft onlangs geïnvesteerd in het project 'Doe je Goed' om meer vrijwilligers te werven, onder meer met het oog op de vergrijzing. Ook onderschrijft de gemeente het belang van preventie en een goede leefstijl van ouderen en heeft daar activiteiten in ontplooid, onder andere een succesvolle fittestdag, een cursus 'Voorkom vallen' en het aangeven van (gratis) mogelijkheden voor bewegen voor ouderen.

Reactie toevoegen

U bent hier