h

Gemeente komt in 2022 met plan parkeervoorzieningen in delen van Boxtel-Oost

28 januari 2020

Gemeente komt in 2022 met plan parkeervoorzieningen in delen van Boxtel-Oost

Het college van B. en W. heeft naar aanleiding van de buurtenquête van de SP in het gedeelte van Oost dat tussen de Hobbendonkseweg, Europalaan en Robert Schumanlaan ligt, laten weten dat er in 2022 een integraal plan parkeervoorzieningen komt voor bepaalde gedeelten van de wijk. Verder is binnen de begroting van 2020 structureel ruimte gereserveerd voor een extra boa. 

Aanvullende parkeervoorzieningen
Het college zegt zich te realiseren dat de stedenbouwkundige opzet in diverse delen van wijk Oost niet meer aansluit bij de huidige behoefte aan parkeerplaatsen. Daarom wordt in 2022 een integraal plan opgesteld, met de intentie zoveel mogelijk aan te sluiten op de lokale behoefte aan parkeerplekken op basis van inventarisatie. B. en W. constateren wel dat er een spanningsveld is tussen realisatie van aanvullende parkeervoorzieningen en het behoud van de groene opzet van de wijk. Dit dient zorgvuldig afgewogen te worden en vergt maatwerk, aldus het college. Overigens zijn in 2019, in combinatie met andere werkzaamheden in de openbare ruimte, incidenteel al extra parkeerplekken aangelegd in de wijk.

Speelvoorzieningen
In 2019 is de gemeente gestart met de campagne 'Boxtel buitenspelen' en de actualisatie van het speelruimtebeleid. Uit de wijk Oost kwamen hierop 20 reacties voor nieuwe speelplekken en aanpassing van bestaande speelvoorzieningen. Een aantal kleinschalige acties is al uitgevoerd. De gemeente verwacht dat het nieuwe speelruimtebeleid rond de zomer van dit jaar gereed is.

Overlast jongeren
Volgens de gemeente is men druk bezig met alle betrokkenen om de overlast van jongeren aan te pakken. Een voorbeeld daarvan is het verblijfsverbod in de generatietuin. Verder worden er gesprekken met jongeren georganiseerd waarbij zij onder andere hun wensen kenbaar kunnen maken voor een locatie en inrichting van een eigen plek. De problematiek heeft onze aandacht maar is niet eenvoudig op te lossen, aldus het college.

Extra boa
In de buurtenquêtes kregen we vaak te horen dat er meer gehandhaafd moet worden en dat de boa's zich niet in de wijk Oost laten zien. Hopelijk gaat dit veranderen nu er een extra boa bij komt. Er moeten nog wel nadere afspraken gemaakt worden over de verdeling van de inzet van de boa's in de wijken en kernen.  

Wijkteam
De brief van de SP en het antwoord van het college zullen op de agenda gezet worden van de eerstvolgende vergadering in maart van het wijkteam Oost. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van het wijkorgaan, woonstichting JOOST, wijkagenten, Brede Scholen Boxtel, jongerenwerk, Turkse en Marokkaanse moskee, wijkwethouder en wijkmakelaar. 
Coördinator buurtenquêtes Willem van Meurs is tevreden over de reactie van het college van B. en W. : 'Je ziet dat het college serieus werk maakt van de aanpak van diverse ergernissen en wensen die bewoners aangekaart hebben. Dat stemt tot tevredenheid, maar het komt nu aan op verdere uitvoering van een aantal buurtzaken die leidt tot een daadwerkelijke verhoging van de  leefbaarheid van de wijk.' 

Reactie toevoegen

U bent hier