h

SP stelt vragen over kwijtschelding gemeentelijke probleemschulden

23 januari 2020

SP stelt vragen over kwijtschelding gemeentelijke probleemschulden

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B. en W. inzake mogelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor mensen die vaak ook nog andere schulden hebben en daardoor in een uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen. Kwijtschelding van gemeentelijke schulden zou deze mensen weer hoop kunnen bieden op een nieuwe start. SP-raadslid Rinze van der Veen wil dat het college onderzoekt of dat in Boxtel wenselijk en mogelijk is. 

Arnhem gaat gemeentelijke schulden kwijtschelden van 1400 huishoudens
De gemeente Arnhem is per 1 januari begonnen met het kwijtschelden van gemeentelijke probleemschulden van 1400 huishoudens. Ook andere gemeenten zijn daarover aan het nadenken. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in het verleden teveel uitkering ontvangen hebben en daardoor betalingsachterstanden hebben of een opeenstapeling van betalingsachterstanden hebben bij gemeentelijke belastingen. Vaak hebben deze mensen ook nog andere schulden waardoor zij in een uitzichtloze situatie zijn beland. Het gaat hierbij om goedwillende mensen die gedurende langere tijd hun best hebben gedaan om uit de schulden te komen. De gemeente Arnhem stelt dat hun gemeentelijke probleemschulden niet meer te innen zijn en is daarom in een aantal gevallen overgegaan tot kwijtschelding.

Hoe is situatie in Boxtel?
Ook de gemeente Boxtel heeft ongetwijfeld inwoners met problematische schulden, zowel bij de gemeente als bij andere organisaties. Schulden die zorgen voor veel stress, onzekerheid en een bedreiging vormen voor de bestaanszekerheid van mensen en die kunnen leiden tot een soort onderklasse die niet meer in de samenleving mee kan doen. Deze mensen vinden minder snel een baan en kinderen worden al op vroege leeftijd op achterstand gezet.

Raadslid Rinze van der Veen: 'Boxtel moet in navolging van Arnhem en andere gemeenten ook onderzoek doen en gaan nadenken over kwijtschelding van deze gemeentelijke probleemschulden. Goedwillende mensen die het niet gelukt is van de schulden af te komen kunnen dan weer met een schone lei beginnen, eerder een baan krijgen of geactiveerd worden. Bovendien geeft de gemeente het goede voorbeeld in de richting van nadere schuldeisers.' 

Reactie toevoegen

U bent hier