h

Raad unaniem akkoord met plan herinrichting Rechterstraat

12 februari 2020

Raad unaniem akkoord met plan herinrichting Rechterstraat

Gisteren is de Gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de plannen voor de herinrichting van de Rechterstraat, een deel van de economische ader van het Boxtelse centrum. Het is de volgende stap in het opknappen van het totale Boxtelse Centrum, na de realisering van de route STA-P, de cultuurhistorische as van de Petrusbasiliek tot Stapelen, het realiseren van centrumpark Indenhof en de herinrichting van de Markt en omgeving. Centrumwethouder Eric van den Broek (SP) is zeer tevreden ober deze ontwikkelingen, waar in Boxtel al tientallen jaren over is gesproken. ‘Met dit besluit kan in het najaar de schop de grond in’, aldus Van den Broek.

Uniek voor Boxtel
Ondanks enkele kritische kanttekeningen, met name over de groeninpassing en het fietsverkeer, ging de gemeenteraad dinsdagavond unaniem akkoord. 

SP-fractievoorzitter Dave van de Ven was heel stellig in zijn mening: ‘Dit plan is uniek voor Boxtel. Als onderdeel van de centrumvisie Boxtel Binnen de Bruggen, maar vooral ook omdat het plan door maar liefst 81 ondernemers en andere belanghebbenden is onderschreven. Een perfect voorbeeld van overheidsparticipatie.’

 

Met hem stemden dinsdagavond ook alle andere fracties in met de reconstructie van de winkelstraat in het centrum van Boxtel. Een plan tot stand gekomen op initiatief van ondernemers en andere belanghebbenden. In nauwe samenwerking met de gemeente. "Een schoolvoorbeeld van hoe het moet", stelde centrumwethouder Eric van den Broek tevreden vast.

Vergroening
Links en rechts werd desondanks wat kritiek op het plan -dat ruim een miljoen euro kost- geuit. Zoals van de Fietsersbond die nog steeds vraagtekens zet bij bijvoorbeeld het idee voor het weren van doorgaand fietsverkeer. De Bomenbrigade liet tijdens de raadsvergadering nog maar eens weten tegen het vervangen van de platanen te zijn en pleitte voor uitstel van de beslissing om het plan eerst aan een duurzaamheidstoets te kunnen onderwerpen.

Wethouder Van den Broek kon beide partijen echter gerust stellen. De verkeerssituatie wordt in de technische uitwerking nog verder besproken, met de werkgroep van ondernemers en met betrekking tot de inpassing van het groen is elk idee voor verdere vergroening welkom en gaat de gemeente ‘alles op alles’ zetten om alle bomen te verplanten. ‘Sowieso wordt het totale bomenareaal fors uitgebreid met deze plannen’, aldus Van den Broek.

Onderscheidend
Ook de motie van het CDA om nut en noodzaak van de in het plan geregelde prominente terugkeer van de Binnendommels eerst aan te tonen, haalde het niet. "We verkeren in financieel zwaar weer en weten niet wat die binnendommels gaan kosten", aldus Roel de los Hoyos van het CDA. ‘Juist dat onderdeel is onderscheidend en uniek’, stelde centrumwethouder Van den Broek echter. ‘En kan voor een economische impuls zorgen.’ Een mening die door een zeer ruime meerderheid van de raad werd gedeeld.

Reactie toevoegen

U bent hier