h

Wethouder Van den Broek start werkzaamheden aan parkje Van der Voortweg

4 maart 2020

Wethouder Van den Broek start werkzaamheden aan parkje Van der Voortweg

Foto: SP

Een aantal jaren geleden initieerde wethouder Eric van den Broek samen met wijkmakelaar Werner van der Velden een zogenaamde ‘beginspraak’-procedure. Dit betekent dat er met een leeg blad gestart wordt en samen met de bewoners een plan wordt uitgewerkt. Aanleiding was het idee voor een tweede skateramp, zoals die ook in Oost is gerealiseerd. Uit het overleg met bewoners kwam naar voren dat er hele andere invulling van het veld gewenst was, namelijk een groene ontmoetingsplek, in de vorm van een ontmoetings- en bewegingstuin. Gisteren was het zover, onder toeziend oog van veel bewoners, werd de eerste schop in de grond gestoken.

Er komt een prachtig parkje aan de Dommel
Dit komt door het overleg met de groep buurtbewoners. Het huidige grasveld aan de Van der Voortweg wordt de komende maanden een parkje met een nieuwe padenstructuur, bankjes, grote kleurrijke plantvakken, bewegingselementen en er wordt een stukje Dommeloever afgegraven waar ook een vlonder bedacht is. Daar vindt overigens nog overleg over met het Waterschap.

Van niets naar iets
De buurtbewoners hebben samen met de gemeente gewerkt aan een ontwerp. In de eerste helft van het vorige jaar zijn er in het Baanderherencollege drie bijeenkomsten geweest, waar betrokken buurtbewoners en de gemeente een nieuw ontwerp hebben gemaakt. Van niets naar iets heel moois! Alleen de kaders lagen vast, de verdere invulling komt vooral vanuit de inbreng van de buurtbewoners.

Wethouder Eric van den Broek complimenteerde bewoners gisteren met het behaalde resultaat: ‘Dit is burgerparticipatie zoals het bedoeld is Er ontstaat hier een mooie ontmoetingsplek waar iedereen straks van kan genieten.’

De werkzaamheden zijn gisteren begonnen, zodat deze mooi aansluiten bij het plantseizoen. De bedoeling is dat het parkje nog dit voorjaar geopend wordt.

Het plan
Enkele andere ‘highlights’ uit het plan:

• Er komen sporttoestellen;

• Er komen twee lichtmasten bij;

• Hondentoilet wordt verplaatst en wordt kleiner;

• Het kunstwerk de Geliefden komt in het park (stond voorheen 50 meter terug richting centrum);

• De huidige bomen blijven behouden en er komen knotwilgen bij;

• Er komt een jeu de boulesveldje op het veld aan de andere kant van de Van der Voortweg (tegenover café d’n Boer).

• Het park krijgt via de brug een verbinding met de nieuwe wandeltuin van Liduina, waardoor een prachtig ommetje ontstaat.

Reactie toevoegen

U bent hier