h

Grote tevredenheid in Boxtel-Oost 3, maar te weinig parkeerplaatsen

3 juni 2020

Grote tevredenheid in Boxtel-Oost 3, maar te weinig parkeerplaatsen

De SP heeft in de afgelopen maanden een buurtenquête gehouden in het gebied globaal ten oosten en zuiden van de Europalaan. Opvallend is de zeer grote tevredenheid van bewoners over de algemene woon- en leefsituatie. Een kritiekpunt van bewoners is het tekort aan parkeerplaatsen. 

Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed
Het gaat om de volgende straten: De Beukums, De Pellenwever, De Linnenbleker, De Spinster, De Volder, De Blauwverver, Vorsenpoel, De Mutsenmaakster, De Kaarsenmaker, De Klapwaker, De Strodekker, De Kuiper, De Schrijnwerker, De Voerman en de Taxandrialaan. Dit is onze derde enquête in Boxtel-Oost. In verband met de coronacrisis hebben we niet alle geplande straten kunnen doen. Dat pikken we later weer op.
In totaal hebben we 356 formulieren opgehaald. Er is gevraagd naar wat er goed gaat in de straat/buurt en wat er niet goed gaat, wat er beter kan. 

Zeer tevreden over leefbaarheid
Nagenoeg alle deelnemers aan de enquête zijn in zijn algemeenheid erg tevreden met het wonen en leven in hun straat en buurt. In al onze buurtenquêtes van heel Boxtel hebben we in dit gedeelte van Oost de grootste tevredenheid geconstateerd. 
Wat wordt door bewoners gewaardeerd? De aanwezige groenvoorzieningen, goede sociale contacten, buurtverenigingen (vooral Pellenwever en omliggende straten) en buurtpreventie, speelvoorzieningen, nabijheid van een school, weinig overlast, rustige buurt met mooie omgeving (vooral genoemd in de straten rond de Dommel).

Algemene buurtergernissen
De grootste buurtergernis is volgens bewoners in veel straten het tekort aan parkeerplaatsen. In het verlengde hiervan wordt ook geklaagd over het parkeren van auto's op stoepen, gras en fietspaden. Onderhoud van groenvoorzieningen, parkeerplaatsen en stoepen moet volgens een aantal bewoners beter. In de straten waar eikenbomen staan is overlast van de processierups. Een aantal bewoners in verschillende straten pleit voor de terugkeer van bladkorven.

Specifieke buurtergernissen

  • Overlast van essenbomen in de Vorsenpoel.
  • Parkeren van campers op gevaarlijke punten in De Pellenwever.
  • Gevaarlijke bocht op De Beukums ter hoogte van de lage nummers, hier zijn al verschillende ongelukken gebeurd, met name bij gladheid.
  • Overlast in De Volder van crossende motoren op het Apollopad.
  • Stankoverlast op De Schrijnwerker en Vorsenpoel door mestopslag van bedrijf op de Liempdseweg. 
  • In de lente en zomer (veel vissers) puilen de vuilnisbakken langs het water van de Vorsenpoel uit en belandt veel afval op het gras. Grotere vuilnisbakken of een extra vuilnisbak zijn nodig. 
  • Onvrede over gang van zaken .mb.t. Het groengebied aan de achterkant van De Blauwverver.
  • Overlast door de troep die van bomen afkomt op De Klapwaker.
  • Een fikse regenbui geeft wateroverlast in de speeltuin in de Taxandrialaan.

SP wijst bewoners op hun eigen verantwoordelijkheid
Zowel in het gesprek aan de deur als in het wijkpamflet met de uitkomsten van de enquête  wordt bewoners gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid om klachten/meldingen door te geven aan de gemeentelijke kanalen. In dit verband verwijzen wij naar het nieuwe Meldpunt Openbare Ruimte, de fixi-website en fixi-app, de wijkmakelaar en de wijkagenten.

Afhandeling van klachten is sterk verbeterd

Coördinator buurtenquêtes Willem van Meurs: “Onze ervaring is dat sinds het opnieuw inrichten van het Meldpunt Openbare Ruimte en de fixi-website en fixi-app de afhandeling van klachten en meldingen sterk verbeterd is. Dat horen we regelmatig van bewoners. Dat is een groot compliment voor de gemeente, dat mag ook wel eens gezegd worden.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier