h

SP in Boxtel wil meer waardering voor de zorg

30 juni 2020

SP in Boxtel wil meer waardering voor de zorg

Foto: SP

Onze zorg verdient meer dan alleen applaus. Dat is de titel van de petitie die de landelijke SP is gestart en die inmiddels al bijna honderdduizend keer is ondertekend. Enkele punten uit de petitie: de lonen moeten structureel verhoogd worden, er moeten meer collega's en er moet meer zeggenschap komen, de zorg is geen markt, samenwerking in plaats van concurrentie, geen nieuwe bezuinigingen, maar investeringen. De SP zal de komende weken in Boxtel duizenden flyers over de zorgpetitie verspreiden. 

Taartenrondgang gaat niet door
De bedoeling was om op woensdag 1 juli de actie te starten met een ludieke taartenrondgang langs Boxtelse zorginstellingen. De partij wilde speciale taarten met het logo van de zorgpetitie erop uitdelen aan zorgmedewerkers. Dit als blijk van waardering voor hun grote inzet tijdens de coronacrisis en in zijn algemeenheid voor hun belangrijke werk in de publieke sector. We kregen hiervoor echter geen toestemming van de directies van zowel Zorggroep Elde als het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Bestuurslid Willem van Meurs: “Bijzonder teleurstellend. De instellingen zouden blij moeten zijn dat een politieke partij opkomt voor de belangen van hun zorgmedewerkers en de zorgsector als geheel. Dit hebben we niet zien aan komen en we hebben de taarten af moeten bestellen.” 

Zorgsysteem moet structureel veranderen
De zorg heeft volop de rekening van de vorige crisis betaald. Er is toen veel bezuinigd in de zorg, veel zorgmedewerkers zijn in de afgelopen jaren ontslagen en de werkdruk en bureaucratie in de zorg zijn toegenomen. De SP wil dat de markt uit de zorg wordt gehaald. “De zorg is geen markt. Tijdens deze coronacrisis zien we dat samenwerking, en niet concurrentie in de zorg het beste werkt. Als het nu kan dan kan het na de crisis ook”, zegt voorzitter Frans Sannen.

Ook de lonen blijven al jaren achter. De SP wil dat de rekening komt te liggen bij de grote bedrijven, en dat die ook hun eerlijke deel meebetalen aan dat wat van ons allemaal is. Wethouder Eric van den Broek: “Het bedrijfsleven krijgt nu miljarden steun op kosten van de samenleving. Wij kiezen voor solidariteit. We laten grote bedrijven hun eerlijke deel aan belasting betalen zodat we onze 'vitale' beroepen, de zorg en alle anderen die Nederland nu draaiende houden, fatsoenlijk kunnen belonen.” 

Iedereen kan de petitie steunen via: www.beloondehelden.nl 

Reactie toevoegen

U bent hier