h

Vernieuwing Winkelcentrum Oosterhof zonder uitbreiding

3 juni 2020

Vernieuwing Winkelcentrum Oosterhof zonder uitbreiding

Foto: SP

Na een intensief proces van twee jaar zijn de betrokken partijen (VVE, Oosterhof, Libre en gemeente) tot de verrassende beslissing gekomen dat de eigenaren van Winkelcentrum Oosterhof de locatie gaan vernieuwen, maar niet gaan uitbreiden. SP- wethouder Eric van den Broek is opgelucht dat er eindelijk een akkoord ligt waarmee de wijkwinkeliers in het winkelcentrum vele jaren mee vooruit kunnen.

Snelle uitvoering mogelijk
Omdat het voorliggende plan past binnen het bestemmingsplan kan er sneller gestart worden met de uitvoeringswerkzaamheden. De start staat gepland in het eerste kwartaal van 2021. Het plan wordt de komende periode verder uitgewerkt en het vergunningentraject wordt in gang gezet. De wethouder: “Het is fijn dat we gekomen zijn tot dit besluit. Er ligt een mooi en uitvoerbaar plan. Wijkwinkeliers kunnen na 20 jaar onzekerheid met vertrouwen naar de toekomst kijken. Eigenaren een ondernemers, maar ook het college kijken uit naar de realisatie van het vernieuwingsplan. We gaan een nieuwe fase in die moet leiden tot een toekomstbestendig Winkelcentrum Oosterhof.”

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkels
Binnen het bestaande bouwoppervlak komen er wel mogelijkheden voor winkels om uit te breiden. Dat komt omdat een groot aantal winkels van plaats verwisselt. Voor bezoekers en omwonenden blijft de omgeving van het winkelcentrum vertrouwd. De buitenkant krijgt een flinke opknapbeurt, maar blijft goed herkenbaar. Het aantal ingangen wordt teruggebracht van vier naar twee: het winkelcentrum krijgt een Noord-Zuidpassage, de West- en Oostpassage verdwijnen. Op deze manier wordt er nog beter ingespeeld op de behoeften van de consument.

Wijkfunctie versterken

Voor wethouder van den Broek was het een lastig dossier met vele tegengestelde belangen en een voortdurend zoeken naar draagvlak. “Ik ben blij dat het uiteindelijk tot een goed einde is gekomen en dat er draagvlak gevonden is. Oosterhof heeft een belangrijke wijkfunctie en de vernieuwing van het winkelcentrum is van wezenlijk belang voor de hele wijk Oost”, aldus van den Broek.

Reactie toevoegen

U bent hier