h

Mensen met schulden krijgen meer inzicht in hun schuldenpositie

9 juli 2020

Mensen met schulden krijgen meer inzicht in hun schuldenpositie

Foto: SP

Op 14 juli aanstaande lanceren Boxtel en Sint-Michielsgestel als eerste gemeenten in Nederland de zogeheten Blauwe Knop. Hierdoor krijgen mensen met schulden meer inzicht in en meer regie op hun schulden. De schulddienstverlening kan hiermee gerichter aan de slag met begeleiding bij schulden. SP-wethouder Eric van den Broek verwacht dat  daardoor gezinnen in schulden sneller geholpen kunnen worden. 

Blauwe Knop biedt overzicht en inzicht
In Nederland zijn er 2,6 miljoen huishoudens die moeilijk kunnen rondkomen, 1,5 miljoen huishoudens hebben betalingsproblemen, waarvan 710.000 in ernstige mate. Vaak is de overheid de grootste schuldeiser. Mensen hebben vaak geen goed overzicht van hun schulden. Met de Blauwe Knop kunnen zij persoonlijke data downloaden in een digitaal gewaarmerkt document. Het is een pilot van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De colleges van B&W van beide gemeenten zeggen hierover: “Effectieve hulpverlening begint met het inzicht in je schulden. Het verzamelen van gegevens is voor veel mensen een hoge drempel. Met de Blauwe Knop krijgen mensen regie op hun eigen gegevens. Mensen hebben recht op toegang tot hun persoonlijke data. De schulddienstverlening kan met die gegevens ook sneller hulp bieden.”

Armoedebestrijding
Er zijn in Boxtel 65 mensen in beeld met problematische schulden. Door corona en veel verborgen armoede ligt dit aantal in werkelijkheid veel hoger.

Van den Broek: “In het bestuursakkoord staat opgenomen dat niemand tussen wal en schip mag geraken en dat vooral huishoudens met kinderen in schulden topprioriteit zijn, zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Het armoedebeleid is daarom ook buiten de bezuinigingen gehouden en er is een ambitieus jaarplan opgesteld om met name gezinnen in schulden snel op te sporen en te begeleiden. Ik verwacht dat de Blauwe Knop er toe leidt dat gezinnen in schulden sneller en beter geholpen kunnen worden.”

Reactie toevoegen

U bent hier