h

Vervanging essenbomen De Vorsenpoel weer uitgesteld

7 juli 2020

Vervanging essenbomen De Vorsenpoel weer uitgesteld

Het gemeentelijke plan om een aantal essenbomen ter hoogte van De Vorsenpoel 42 tot en met 84  te vervangen door andere bomen, is voor de derde keer uitgesteld, nu tot april 2021. Bewoners wachten nu al drie jaar op uitvoering van het plan. Wederom werden zij hiervan niet op de hoogte gebracht door de gemeente. SP-bestuurslid Willem van Meurs: “Het begint zo langzamerhand op een soap te lijken, het houdt niet op.”

Uitvoering had al in 2018 moeten plaatsvinden
Vanwege wortelopdruk en matige conditie van de bomen deed de gemeente de toezegging dat na de zomer van 2018 begonnen zou worden met een plan om de bomen te vervangen. Daar is niets van terecht gekomen en bewoners werden hierover niet door de gemeente geïnformeerd. Na vragen van de SP antwoordde de gemeente dat het plan voor de zomer van 2020 weer opgepakt zou worden en dat de bewoners hiervan bericht zouden krijgen. Ook deze toezeggingen zijn wederom niet nagekomen.

Uitvoering uitgesteld tot uiterlijk eind maart 2021?
De SP heeft voor de zoveelste keer vragen gesteld. Over het informeren van bewoners kregen we het volgende antwoord:
“Door het grote tijdsbeslag van andere plannen op het gebied van groen, lukt het niet om dit plan voor 1 juli 2020 aan de bewoners voor te leggen.”
Over de uitvoering van het plan antwoord de gemeente:
We proberen de uitvoering in het plantseizoen 2020-2021 op te pakken, dat wil zeggen uiterlijk eind maart 2021.” 

De SP heeft grote twijfels of deze datum gehaald zal worden. De gemeente kennelijk ook, want ze benoemen zelf alvast twee zaken die tot vertraging/verder uitstel van de uitvoering kunnen leiden:
”De beschikbare financiële middelen voor zowel beheer en onderhoud van bomen als voor wegenbeheer en de kapvergunningsprocedure voor de essen met bijbehorende bezwarenprocedure.”

Gemeente vraagt kapvergunning aan voor 1 essenboom!
Uitermate vreemd en tegenstrijdig is het dat de gemeente zelf een omgevingsvergunning (kapvergunning) heeft aangevraagd voor het rooien van 1 es uit het trottoir ter hoogte van De Vorsenpoel 82. 

Pamflet voor bewoners
In een pamflet zijn de bewoners op de hoogte gebracht van het antwoord van de gemeente. Willem van Meurs: “Het is wederom een teleurstellend antwoord van de gemeente en erg slecht dat bewoners hierover niet geïnformeerd zijn. Het lijkt wel een soap, het houdt maar niet op.” 

Reactie toevoegen

U bent hier