h

Zorg SP om verschraling Liduina

14 november 2006

Zorg SP om verschraling Liduina

In een schrijven aan het College B&W vraagt de SP-fractie nogmaals aandacht aan het langzaam maar zeker verdwijnen van de reguliere dagverpleging op de locatie Liduina, in strijd met hetgeen de Raad van Bestuur van het JBZ het college en de raad heeft toegezegd.

Met name voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en mensen zonder auto, maar ook voor andere groepen is het onverteerbaar dat een goedlopende, gewaardeerde, kleinschalige, kwalitatief uitstekende gezondheidsvoorziening voorgoed uit Boxtel verdwijnt.
De SP-fractie vraagt daarom het college om actie te ondernemen om deze ongewenste ontwikkeling te keren.

"verder"Brief SP-fractie naar College

Ingezonden brief Liduina: verkiezingsbeloften
SP tegen sterfhuisconstructie Liduina

U bent hier