h

Beste oplossing voor Velder

29 november 2007

Beste oplossing voor Velder

Donderdag 22 november jl. is het nieuwe bestemmingsplan Velder in de Gemeenteraad aangenomen. Dit bestemmingsplan heeft veel stof doen opwaaien. In bijgaande ingezonden brief geeft fractievoorzitter Eric van den Broek nog eens klip en klaar aan hoe de SP tegen het nieuwe bestemmingsplan aan kijkt.

Ingezonden brief:

Beste oplossing voor Velder

Donderdag 22 november jl. vond in de Gemeenteraad de finale discussie plaats over het bestemmingsplan Velder. Met het vaststellen van het bestemmingsplan is de beste oplossing voor Velder gekozen. De afgelopen tijd en ook in de Gemeenteraad is gesuggereerd, dat dit bestemmingsplan de nekslag is voor het Landgoed en dat er nu niets meer georganiseerd kan worden. Niets is echter minder waar.

Het is goed eerst vast te stellen dat de regelgeving rondom het bestemmingsplan het Gemeentelijke niveau van Boxtel overstijgt, dit is provinciaal en rijksbeleid waaraan hogere overheden ons houden. Uitspraken van Gedeputeerde Rüpp in Brabants Dagblad van 22 november jl., dat er via overleg mogelijk meer ruimte zou zijn, doen daar niets aan af. Twee eerdere versies werden immers door de provincie Noord-Brabant al naar de prullenmand verwezen, omdat Boxtel te weinig rekening had gehouden met de strenge uitgangspunten van het in 2002 vastgestelde Streekplan en de latere detaillering daarvan door Gedeputeerde Staten.

Als het aan Gedeputeerde Staten ligt komen er alleen groene evenementen op Velder, is overnachten uit den boze, net als luide muziek. Evenementen als het Flevo Festival en de Scout-In waren in de ogen van de provincie al strijdig met het bestemmingsplan en dus illegaal. Alleen door inventiviteit kon de gemeente beide evenementen alsnog een vergunning geven. Met het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om dit soort evenementen wel te organiseren.

Wat wij aan de Raadsdiscussie van de afgelopen jaren kwalijk vinden, is dat iedere partij op de hoogte is en kan zijn van het beleid en de regelgeving zoals dat er al jarenlang ligt. De reacties op de twee eerder afgeschoten plannen zijn klip en klaar. Op basis van de tekst en de inhoud van die reacties van de provincie is er geen ruimte en heeft Boxtel met het bestemmingsplan en het voorgestelde convenant de maximale ruimte opgezocht. Wie dat niet erkent steekt in onze ogen de kop in het zand. En op basis daarvan meer beloven of willen dan de Gemeente hard kan maken, is mensen blij maken met een dooie mus.

Als het nieuwe bestemmingsplan was gestrand, dan zou het oude plan van kracht blijven en dat voorziet alleen in groene evenementen. In die situatie zou zelfs een festival Circo Circolo uit den boze zijn geweest. Met het nu vastgestelde bestemmingsplan kunnen er nog gewoon evenementen plaatsvinden, kan er worden gekampeerd en kunnen er activiteiten met luide muziek worden georganiseerd. Hoe je het ook draait of keert: het afgelopen donderdag aangenomen bestemmingsplan biedt meer mogelijkheden als het vorige en is dus per definitie een verbetering.

Eric van den Broek, raadslid SP
Kleine Beemd 61, Boxtel

Gemeenteraad stelt betemmingsplan Velder vast.

U bent hier