h

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Velder vast

26 november 2007

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Velder vast

De Gemeenteraad heeft vorige week het bestemmingsplan Velder vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft de afgelopen tijd voor veel ophef gezorgd, omdat door diverse partijen gesuggereerd werd dat er met het nieuwe bestemmingsplan geen activiteiten meer op Velder georganiseerd kunnen worden.

Door het aannemen van het bestemmingsplan, wordt het echter nu juist mogelijk om activiteiten op Velder te organiseren.

Fractievoorzitter Eric van den Broek daarover in het vinnige raadsdebat: 'De regelgeving rondom het bestemmingsplan overstijgt het Gemeentelijke niveau van Boxtel, dit is provinciaal en rijksbeleid waaraan hogere overheden ons houden. Uitspraken van Gedeputeerde Rüpp in Brabants Dagblad van vandaag, dat er via overleg mogelijk meer ruimte zou zijn, doen daar niets aan af. Twee eerdere versies werden immers door de provincie Noord-Brabant al naar de prullenmand verwezen, omdat Boxtel te weinig rekening had gehouden met de strenge uitgangspunten van het in 2002 vastgestelde Streekplan en de latere specificering daarvan door Gedeputeerde Staten.'

Over het organiseren van activiteiten was Van den Broek klip en klaar: 'Als het aan Gedeputeerde Staten ligt komen er alleen groene evenementen op Velder, is overnachten uit den boze, net als luide muziek. Evenementen als het Flevo Festival en de Scout-In waren in de ogen van de provincie al strijdig met het bestemmingsplan en dus illegaal. Alleen door inventiviteit kon de gemeente beide evenementen alsnog een vergunning geven. Met het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om dit soort evenementen wel te organiseren.'

Na een urenlang raadsdebat, waarin de bomvolle raadstribune regelmatig ongenoegen of sympathie voor de sprekers liet merken, werd het nieuwe bestemmingsplan Velder aangenomen.

De coalitiepartijen SP, CDA, PvdA/GroenLinks en Combinatie 95, dienden nog een motie in die het mogelijk maakt het bestemmingsplan te herzien, in het geval de provincie alsnog meer ruimte zou toestaan.

Bestemmingsplan Velder enige haalbare oplossing.

U bent hier