h

Opstelling Balans laakbaar

28 november 2007

Opstelling Balans laakbaar

In het afgelopen raadsdebat over het bestemmingsplan Velder reageerde SP-fractievoorzitter Eric van den Broek fel op uitspraken van Balans richting wethouder Ger van den Oetelaar. Balans beschuldigde Van den Oetelaar ronduit van verwijtbaar handelen, maar weigerde daarover een motie van wantrouwen of een motie van afkeuring in te dienen. De SP keurde deze handelwijze af. Eric van den Broek: 'De politiek dient transparant te zijn en als je bestuurders dan zwaar beschuldigt, moet je daar ook consequenties aan verbinden.'

Als de fractievoorzitter van Balans meent zware uitspraken te moeten doen over het functioneren van wethouder Van de Oetelaar, dan moet u ook een vent zijn en boter bij de vis doen. Dan moet u ook een motie van wantrouwen of een motie van afkeuring indienen. Nu is dit een buitengewoon slap verhaal', aldus Eric van den Broek in het raadsdebat.

Eric vd Broek
(on)Balans

Aanleiding voor de discussie was het punt of de wethouder wel of geen bestuurlijk overleg had gehad met gedeputeerde Rüpp over Velder en het College daar al dan niet over had geïnformeerd. Het raadsdebat vorige week donderdag kreeg op de dag zelf extra lading, doordat Rüpp 's ochtends in de media beweerde dat er eventueel meer ruimte voor het bestemmingsplan Velder mogelijk was, als daar overleg over zou worden gepleegd.

SP-fractievoorzitter noemde de opstelling van Balans 'laakbaar'. 'Wanneer zware woorden gebruikt worden, dan moet daar ook de consequentie uit getrokken worden om daarover een uitspraak van de Gemeenteraad te vragen', aldus Van den Broek. 'Kennelijk durfde de fractie van Balans dat niet in de raadsvergadering.'

Brief aan College van B&W

Inmiddels heeft Balans een brief gestuurd aan het College van B&W, waarin men de kwestie wederom aanhangig maakt. 'Dat vind ik kwalijk', aldus Eric van den Broek. 'Nu wordt een wethouder wederom beschadigd en kunnen partijen bijna niet reageren of het moet via de media. Daarom hadden die zware woorden in de Gemeenteraad moeten leiden tot een motie, dan had daar meteen over gesproken en op gereageerd kunnen worden. De huidige handelwijze is politiek echt onzuiver.'

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Velder vast.

U bent hier