h

SP dringt opnieuw aan op politieke duidelijkheid over ‘erfenis Van der Zanden’

27 januari 2014

SP dringt opnieuw aan op politieke duidelijkheid over ‘erfenis Van der Zanden’

Begin oktober schreven de fracties van de huidige drie coalitiepartijen u met veel tam-tam een brief over de dossiers die Van der Zanden heeft achtergelaten, na de bestuurscrisis die augustus vorig jaar plaats heeft gevonden. De huidige coalitiepartijen wilden zo spoedig mogelijk een debat en de fractie van Balans deed er nog een schepje bovenop, door ook alle collegebesluiten bij de discussie te willen betrekken. De SP noemde de gang van zaken een schertsvertoning en drong twee weken geleden aan om politieke duidelijkheid, voordat de verkiezingscampagnes losbarsten. Vandaag werd bekend dat er geen apart debat over de dossiers komt, maar dat de discussie wordt geïntegreerd in de evaluatie van het beleidsakkoord.

Eric van den Broek zegt het volgende over het pleidooi van de SP: ‘Dit soort gedoe is slecht voor het beeld dat mensen van de politiek hebben. Vooral ook, omdat de voormalige coalitiefracties eerst hoog van de toren blazen, om vervolgens de keutel in te trekken. Van het gevraagde raadsdebat over ‘de erfenis van Van der Zanden’ is nadien namelijk helemaal niets terecht gekomen.’

‘Om deze reden hebben wij u twee weken geleden vragen gesteld over het eerder voor de afgelopen maand december toegezegde raadsdebat. Wij vinden dat er over deze dossiers namelijk een apart raadsdebat moet plaatsvinden, zodat de onderwerpen ver voordat de verkiezingscampagnes plaatsvinden, politiek worden afgekaart’, aldus fractievoorzitter Van den Broek van de SP.

De grote zorg van de SP is dat de discussie over de erfenis van Van der Zanden nu ondergesneeuwd gaat worden in een totale, algemene evaluatie van het beleidsakkoord. Het gevaar is dat er dan in algemene termen gaat worden gesproken en de inhoud minder de aandacht krijgt.

De SP heeft nu via de griffie aan de andere gemeenteraadsfracties gevraagd om de ‘erfenis van Van der Zanden’ apart van de evaluatie van het beleidsakkoord te agenderen in de vergadercyclus van de maand februari.

Reactie toevoegen

U bent hier