h

Fractie SP verwijt raadsfracties 'slappe knieën' bij ontwijken debat erfenis Van der Zanden

22 februari 2014

Fractie SP verwijt raadsfracties 'slappe knieën' bij ontwijken debat erfenis Van der Zanden

Er komt aankomende dinsdag geen apart debat over de erfenis van oud-wethouder Van der Zanden. De drie overgebleven coalitiefracties vroegen daar in oktober om, omdat zij vonden dat Van der Zanden en zijn partij in hun ogen veel te rooskleurig over de prestaties van de oud-wethouder in de media communiceerden. De coalitiegenoten beschreven in hun brief tal van voorbeelden om het disfunctioneren van Van der Zanden te onderbouwen en wilde daar graag in de gemeenteraad over discussiëren.

Omdat de fractie van Balans direct op de aantijgingen van hun voormalig coalitiepartners reageerde, ontaarde de kwestie in een ouderwets partijtje moddergooien. De SP nam in de begrotingsbehandeling in de vorm van een motie het initiatief om de discussie snel te laten plaatsvinden. Een verzoek dat raadsbreed werd ondersteund.

Fractievoorzitter Eric van den Broek licht toe dat er daarna niets gebeurde: ‘Vervolgens bleef het lang stil. Vorige maand trok de SP-fractie opnieuw aan de bel om deze politieke kwestie voor de verkiezingscampagnes zouden gaan losbarsten, af te ronden. Inmiddels is wederom door het presidium van de gemeenteraad besloten om de discussie niet apart op de agenda te plaatsen. Ten behoeve van het imago van de gemeenteraad en omdat Wim van der Zanden nu inmiddels als raadslid zou kunnen meediscussiëren over de dossiers waar hij als wethouder verantwoordelijk voor is geweest.’

De SP is niet te spreken over de gang van zaken. ‘Als SP zijn we er klaar mee. De raadsfracties die nu tegen het voorstel zijn en het presidium, hebben slappe knieën. Een discussie was wel zo transparant geweest richting de burger, die binnenkort ook weer naar de stembus mag. Een gemiste kans’, aldus Van den Broek.

Zie ook:
SP dringt opnieuw aan op politieke duidelijkheid over ‘erfenis Van der Zanden’

Reactie toevoegen

U bent hier