h

SP-leden stellen lijst en verkiezingsprogramma vast

5 januari 2018

SP-leden stellen lijst en verkiezingsprogramma vast

Foto: SP

In de algemene ledenvergadering van afgelopen donderdag hebben de leden van de SP ingestemd met de kandidatenlijst en het programma voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart.

Programmaspeerpunten
SP-wethouder Eric van den Broek liet in zijn presentatie van het verkiezingsprogramma zien dat de speerpunten van vier jaar geleden voor een groot deel gerealiseerd zijn. Hij stelde dat Boxtel met een SP-wethouder een stuk socialer is geworden. Hij presenteerde vijf speerpunten voor de komende vier jaar:
 
Boxtel sociaal
Regelingen voor arme kinderen verder uitbreiden. Meer mensen moeten in aanmerking komen voor minimaregelingen. Meer (kwetsbare) mensen moeten aan een baan geholpen worden. Sociale uitvoering van thuiszorg, jeugd- en ouderenzorg. Verbetering van de schulddienstverlening.
 
Meer betaalbare huur- en koopwoningen
De SP streeft naar realisering van 300 sociale huurwoningen en enkele honderden betaalbare koopwoningen.
 
Aantrekkelijker centrum en stimulering economie
Herinrichting centrum afronden, waaronder autoluwe Markt. Extra parkeergelegenheid op binnenterrein gemeentehuis. Verfraaiing winkelstraten en aanloopstraten (met name Stationsstraat) naar het centrum. Gemeente blijft economie stimuleren en kleine ondernemers en zzp'ers ondersteunen.
 
Boxtel duurzaam
Inzetten op energiebesparing en duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Geen boringen naar schaliegas. Meer duurzame bedrijven.
 
Leefbare wijken
Gemeente blijft investeren in wijkverbetering, met actieve inbreng en zeggenschap van bewoners. Voldoende speelplekken voor de jeugd. Effectievere aanpak van buurtoverlast.
 
SP wil weer wethouder leveren
De SP heeft weer gekozen voor een duolijsttrekkerschap met Eric van den Broek op plaats 1 en fractievoorzitter Dave van de Ven op 2. De inzet is om weer een wethouder te kunnen leveren in het volgende college van B. en W. Immers: met een wethouder zit je dichter bij het vuur en kun je meer bereiken voor gewone mensen. Gemikt wordt op een zetel winst (van vier naar vijf), waarmee de SP de grootste partij zou kunnen worden. 
 
Dit zijn de eerste tien kandidaten op de lijst:
1. Eric van den Broek
2. Dave van de Ven
3. Rinze van der Veen
4. Frans Sannen
5. Hamid Omair
6. Bert van Wordragen
7. Marco Bressers
8. Marcel Smits
9. Nick Geerlings
10. Freek Claasen
 
Campagne in volle gang
De verkiezingscampagne van de SP is al in volle gang. We zoeken vooral het persoonlijke contact met de mensen. Bijvoorbeeld via onze huis-aan-huisenquête van de afgelopen maanden, die gaan we in januari en februari voortzetten in de wijk Selissenwal. In maart zullen we huis-aan-huis onze verkiezingskrant gaan afgeven en in gesprek gaan met bewoners. Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten. 
 
Zie ook: 
 

Reactie toevoegen

U bent hier