h

SP stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten

24 april 2018

SP stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten

In oktober is de SP naar aanleiding van buurtenquêtes begonnen met aandacht te vragen voor buurtoverlast. Een deel van deze overlast bleek een gevolg te zijn van de plaatsing van grote groepen arbeidsmigranten op locaties die zich daar niet voor lenen. Later bleek dat dit speelt in meerdere wijken in Boxtel. 

Problematiek

Er is behoefte aan woonruimte voor arbeidsmigranten waarvoor op dit moment geen goede oplossing voorhanden is. Hierdoor worden arbeidsmigranten onder andere in (te) grote groepen gehuisvest op plaatsen of in woningen die daar niet geschikt voor zijn. Dit heeft nogal wat gevolgen voor de omgeving in de vorm van overlast in de vorm van geluid, vervuiling en gevoelens van onveiligheid. 

Daarnaast worden woningen opgekocht door investeerders die de woningen (vaak via uitzendbureaus) verhuren aan de arbeidsmigranten. Dat betekent o.a. dat de prijzen van koopwoningen omhoog gaan waardoor andere woningzoekenden, waaronder starters, minder kans maken op een betaalbare woning. 

Om duidelijkheid te krijgen over de omvang van dit probleem en mogelijke oplossingsrichtingen heeft de SP een aantal vragen gesteld aan het college.

Raadslid Rinze van der Veen: “Een snelle oplossing voor de problemen zal lastig worden. Om te beginnen zal duidelijk moeten worden over hoeveel mensen we het hebben en wat daarvoor nodig is qua aantallen, juiste locaties en soort van woonruimte. Dat zal tot stand moeten komen door een goed samenspel tussen de gemeente, werkgevers en andere partijen die allen een belangrijke rol gaan krijgen. Het is dan ook duidelijk dat dit ongetwijfeld een vervolg gaat krijgen.”

Reactie toevoegen

U bent hier