h

SP mobiliseert Boxtelse jongerengroepen

28 september 2018

SP mobiliseert Boxtelse jongerengroepen

De Boxtelse SP-fractie is afgelopen zomer met grote groepen Boxtelse jongeren en met verschillende individuele jongeren in gesprek gegaan. De gesprekken hebben veel concrete ideeën opgeleverd, die de fractie vandaag aan het College presenteerde.

‘Niet over jongeren praten, maar met jongeren praten’, zegt raadslid Frans Sannen over het initiatief. Tijdens het zomerreces hebben we diverse gesprekken georganiseerd met jongeren en jongerengroepen, waar we als fractie of als SP-afdeling al contact mee hadden. Frans Sannen: ‘Eerst hebben we gesproken met vertegenwoordigers van de jongerengroepen en vervolgens met een groot deel van de betreffende groepen. Ook spraken we met diverse individuele jongeren.’

De fractie van de SP heeft de uitkomsten van de gesprekken inmiddels gebundeld in een schrijven naar het College van B&W.

Meer jongerenparticipatie
De jongeren geven aan dat zij het vertrouwen in veel instanties en het bestuur in Boxtel verloren hebben. Er wordt veel beloofd, maar weinig gedaan. En ook het meedenken met jongeren en het werkelijk iets doen met de mening van jongeren is volgens jongeren te ver te zoeken. De SP pleit in haar brief dus voor meer jongerenparticipatie. ‘Dit sluit overigens naadloos aan bij hetgeen wij als SP-fractie daar eerder over hebben ingebracht tijdens de discussie over het jongerenbeleid in november 2017. Het sluit ook aan bij de jongerenparagraaf uit ons verkiezingsprogramma. Daarin roepen wij namelijk al op om de problematiek van de jongeren niet te benaderen vanuit regelgeving of de budgetten, maar vooral integraal vanuit jongeren zelf. Het nieuwe jongerenwerk gaat daar ook vanuit, maar het blijkt in de praktijk zo niet uit te werken. Daarnaast vinden wij dat er een plan van aanpak voor jongerenparticipatie zou moeten komen en wij denken dat ons initiatief daartoe een mooie aanzet zou kunnen zijn’, aldus jongerenwoordvoerder Frans Sannen van de SP-fractie.

Diverse ideeën
De gesprekken met jongeren leverden daarnaast diverse goede ideeën op. Zo willen de jongerengroepen onder andere een buurtinitiatief nemen (barbecue of festival of iets dergelijks). Daarnaast wordt geopperd om iets te doen aan de thema’s beeldvorming jongeren en het verbinden van ouderen met jongeren. De jongeren willen aandacht voor de vooroordelen die zitten in de bejegening vanuit de maatschappij, maar vooral ook vanuit de politie -met name jongeren op straat met een andere culturele achtergrond merken dat ze vaak heel argwanend bekeken worden en ook door de politie zo bejegend worden-. Tenslotte zijn er ideeën naar voren gebracht voor het realiseren van ontmoetingslocaties, zoals hangplekken waar ze zelf regie over kunnen voeren (zelf schoonhouden, zelf zorgen dat het ordentelijk blijft, geen crimineel gedrag).
 in de Wilgenbroek een ontmoetingslocatie voor sport, maar ook thee en koffie drinken, cultuur e.d. te realiseren. Dit idee zou uitstekend kunnen passen bij het idee van de Sociale As voor Oost. En ook is er de suggestie gedaan voor het realiseren van een crossbaantje.’

B-Town
Over B-Town wordt door de jongeren gesteld dat het aanbod en de openingstijden te weinig passend zijn. Daar vraagt de SP-fractie over aan het gemeentebestuur, om snel met de programmaverantwoordelijken en jongeren in gesprek te gaan of die kritiek herkend wordt en of daar iets mee gedaan kan worden.

Reactie toevoegen

U bent hier