h

Boxtelse woningzoekenden gedupeerd door regionaal woningtoewijzingssysteem

9 september 2019

Boxtelse woningzoekenden gedupeerd door regionaal woningtoewijzingssysteem

Boxtelse woningzoekenden schrikken zich kapot als ze er achter komen dat hun kansen op een sociale huurwoning drastisch verminderd zijn ten opzichte van een paar maanden geleden. Dit is het directe gevolg van de invoering per 1 juli van het regionale woningtoewijzingssyteem www.woonserviceregionaal.nl. SP-raadlsid Rinze van der Veen vindt de opgelopen wachttijd van 10 jaar volstrekt onaanvaardbaar. De SP-fractie luidt de noodklok en heeft kritische vragen gesteld aan het college van B&W en de SP-afdeling  heeft een meldpunt in het leven geroepen.

Wachttijd gestegen naar tien jaar
Een jonge Boxtelse woningzoekende die zes jaar ingeschreven staat bij St. Joseph (nu JOOST) heeft in 2018 meerdere keren gereageerd op een aantal huurwoningen. Zijn positie varieerde  van 2 tot en met 5 en hij viel helaas net uit de boot, maar hij was er dicht bij. Onlangs deed hij een nieuwe poging om een vergelijkbare woning te huren via JOOST en tot zijn grote verbazing kreeg hij te zien dat hij nu ineens uitkomt op een positie boven de 10. Hij vraagt zich af of de daling van zijn positie te maken heeft met het nieuwe regionale systeem van woningtoewijzing Woonservice Regionaal. Per mail antwoordt JOOST hem dat het aantal inschrijvingen hierdoor weliswaar veel groter is geworden, maar dat ook het woningaanbod is toegenomen. De gemiddelde inschrijftijd (wachttijd) bij Woonservice is nu ongeveer 10 jaar, aldus JOOST. Dat is een forse stijging van de wachttijd die eerder bij St. Joseph gold.
Een andere jonge woningzoekende uit onze gemeente die twee jaar ingeschreven staat, is van plaats 20 (van 120 woningen) onlangs gezakt naar plaats 51 (van 137 vergelijkbare woningen). Dus het iets grotere aanbod gaat hier gepaard met een forse daling van zijn positie en dus van zijn kansen op een huurwoning. 
Een derde voorbeeld heeft het nog slechter getroffen. Voor 1 juli stond deze woningzoekende op plekken onder de 10, na 1 juli werd dat de plaatsen boven de 40.
Het lijkt er dus sterk op dat de kans van Boxtelse woningzoekenden op een sociale huurwoning na invoering van het regionale systeem drastisch verminderd is. 

Veel te weinig sociale huurwoningen in de regio
Vrijgekomen woningen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde worden vanaf  juli van dit jaar voortaan aangeboden op www.woonserviceregionaal.nl. Dit is een gezamenlijke website van de aangesloten woningcorporaties. Alleen op woonserviceregionaal wordt het aanbod van deze corporaties geadverteerd. Deze corporaties zijn gevestigd in Noordoost Brabant. Buiten Boxtel vallen daar onder: Den Bosch, Vlijmen, Rosmalen, Den Dungen, St. Michielsgestel, Schijndel en een aantal andere gemeenten en kernen. 
Het probleem voor Boxtelse woningzoekenden is dat er in de regio in zijn algemeenheid en relatief gezien te weinig sociale huurwoningen gebouwd worden in vergelijking met Boxtel. Enkele voorbeelden. Uit cijfers van het CBS (peiljaar 2018) blijkt bijvoorbeeld dat als St. Michielsgestel op het niveau wil komen van het gemiddelde in de regio Noordoost Brabant, daar ongeveer 1000 sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden. In Schijndel worden al jaren veel te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Om op regionaal niveau te komen zijn er in gemeente Meierijstad (Schijndel, St. Oedenrode en Veghel) plus minus 1500 sociale huurwoningen nodig. En ook in Den Bosch en andere gemeenten zit er weinig schot in de sociale woningbouw.

Druk op sociale huurmarkt wordt alsmaar groter in Boxtel
Omdat woningzoekenden vanuit de regio nu mee kunnen dingen naar sociale huurwoningen in Boxtel en de regio achterblijft met sociale woningbouw wordt de druk op de Boxtelse huurmarkt alsmaar groter en de kansen van Boxtelse woningzoekenden op een sociale huurwoning steeds kleiner. Dat blijkt ook uit de genoemde praktijkvoorbeelden. De SP vond het in het verleden al onverteerbaar dat de wachttijd bij St. Joseph gemiddeld op 6 jaar lag. Wij hebben daarom voortdurend gehamerd op de bouw van meer sociale huurwoningen in Boxtel en het college heeft daarin goede stappen gezet.

SP-raadslid Rinze van der Veen: “De gemiddelde wachttijd is bij Woonservice Regionaal nu 10 jaar en dat is volstrekt onaanvaardbaar. Het kan en mag toch niet zo zijn dat er in onze gemeente een flink aantal sociale huurwoningen gebouwd (gaan) worden, terwijl onze woningzoekenden steeds minder kans krijgen om er een van te huren. Boxtel wordt zo min of meer gestraft voor het investeren in de sociale woningbouw. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Vragen SP-fractie
De SP-fractie vraagt het college van B&W hoe zij aankijken tegen het nieuwe toewijzingssysteem, de forse daling van kansen van Boxtelse woningzoekenden en de opgelopen wachttijd naar gemiddeld 10 jaar. Tevens verzoekt de fractie het gemeentebestuur om zijn invloed aan te wenden bij JOOST om er voor te zorgen dat de kansen op een huurwoning weer teruggaan naar het niveau van voor 1 juli. Het college zou daarnaast de betreffende regiogemeenten aan moeten spreken op hun verantwoordelijkheid om veel meer sociale huurwoningen te bouwen. 

Meldpunt
De SP heeft een meldpunt opgezet waar woningzoekenden hun ervaringen met het nieuwe toewijzingssysteem kunnen melden. We willen graag weten welke plaats(en)  woningzoekenden hadden voor 1 juli en welke plaats(en) ze nu hebben om een woning te bemachtigen. 
Het Meldpunt is te bereiken via het emailadres boxtel@sp.nl.

 

Reactie toevoegen

U bent hier