h

Kritische vragen SP aan JOOST over woningtoewijzing

22 oktober 2019

Kritische vragen SP aan JOOST over woningtoewijzing

SP-raadslid Rinze van der Veen heeft namens de SP-fractie kritische vragen gesteld aan Woonstichting JOOST over de regionale woningtoewijzing. Op het SP- Meldpunt zijn 11 reacties binnengekomen van woningzoekenden die na de overstap per 1 juli op het regionale woningtoewijzingssysteem flink in positie gedaald zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Volgens de Woonstichting is er niets aan de hand. Van der Veen wil weten wat dan de oorzaak is van de daling van kansen van deze woningzoekenden.

Meldpunt
De reacties van woningzoekenden op het Meldpunt liegen er niet om. De forse dalingen van reageerplaatsen op aangeboden vergelijkbare woningen lopen uiteen van plaats 3 tot 20 (van voor 1 juli) tot plaats 40 tot zelfs 114 (na 1 juli). Alle reageerders zijn zich rot geschrokken en wijten deze dramatische daling van kansen aan de overstap naar het regionale toewijzingssysteem van Woonservice Regionaal. Sommigen van hen zijn al vele jaren ingeschreven en zoeken al lang naar een woning in Boxtel. Zij vinden het niet eerlijk dat ze nu zo gezakt zijn in hun kansen op een huurwoning. 

Reactie JOOST 
Enkele woningzoekenden hebben JOOST gevraagd of de overstap naar het regionale systeem er mee te maken heeft waarom zij zo gedaald zijn. Zij kregen per mail te horen dat dit niet het geval is en dat de wachtlijst niet langer geworden is, de wachttijd niet is gestegen en dat woningzoekenden met behoud van inschrijftijd ingeschreven zijn bij WoonService Regionaal. Met andere woorden: niets aan de hand. Raadslid Rinze van der Veen: 'JOOST spreekt zichzelf hier echter tegen, want stelt in een ander verband ook dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Dan is het natuurlijk onjuist en voorbarig om in reactie naar woningzoekenden te zeggen dat het regionale systeem niet leidt tot langere wachttijden.'

'Hoe verklaart JOOST de daling van kansen van woningzoekenden?'
De gemeente schaart zich achter het standpunt van JOOST dat de wachttijd niet langer is geworden. Beide instanties stellen bovendien dat de ervaring leert dat het merendeel van de woningzoekenden trouw blijft aan hun eigen woongebied (gemeente), wat inhoudt dat het wel meevalt met de concurrentie van woningzoekenden van buiten onze gemeente.

Van der Veen: 'Als dat zo is, zou je verwachten dat de kans op een huurwoning nu ongeveer dezelfde is als in het oude systeem, wat kennelijk dus niet het geval is. Daarom stel ik in de brief aan JOOST de prangende vraag wat dan de oorzaak is van de sterk dalende kansen van deze woningzoekenden op een huurwoning. Tevens vraag ik om meer duidelijkheid van JOOST richting woningzoekenden met betrekking tot de verwarrende mix van termen als inschrijftijd, wachttijd en zoektijd. Tot slot vraag ik of de Woonstichting onderzoek wil doen naar de ervaringen van haar woningzoekenden met het nieuwe systeem. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat er veel meer klachten zijn.' 

Reactie toevoegen

U bent hier