h
21 januari 2015

Motie Balkenendenorm aanbieders zorg PvdA / Groenlinks & SP aangenomen

Afgelopen dinsdag werd tijdens de raadsvergadering een motie aangenomen waarin PvdA / Groenlinks & de SP stellen dat het onwenselijk is dat bestuurders  en medewerkers van toekomstige zorgaanbieders meer verdienen dan de Balkenendenorm.

Lees verder
21 januari 2015

Aanmelden bijwonen debat Tweede Kamer over faillissementen thuiszorgorganisaties

Morgen, 22 janauri, vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de faillissementen van  thuiszorgorganisaties Thebe, Pantein-Vivent en de slechte situatie bij Verian. Samen met de vakbonden FNV AbvaKabo en CNV organiseert de SP bussen om zoveel mogelijk mensen bij dit debat aanwezig te laten zijn.

Lees verder
19 januari 2015

Algemene ledenvergadering SP kiest nieuwe bestuursleden

Foto: SP

De algemene ledenvergadering van de afdeling Boxtel heeft op 15 januari nieuwe bestuursleden gekozen. Ook werd er afscheid genomen van een viertal bestuursleden.

Lees verder
14 januari 2015

12.000 Jaarkranten en 6000 Huurflyers

In januari gaan SP-vrijwilligers 12.000 Jaarkranten en 6000 Huurflyers verspreiden in Boxtel en Liempde.

Lees verder
23 december 2014

Motie SP aangenomen: Tweede Kamer wil geen proefboringen en geen verlenging vergunningen schaliegas

Op 16 december stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling in het debat over de toekomst van schaliegas in Nederland. In de motie constateert hij dat schaliegaswinning in Nederland geen serieuze optie meer is en verzoekt hij daarom de regering ook geen proefboringen meer te laten plaatsvinden en vergunningen dienaangaande niet te verlengen. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven spreekt van een belangrijk signaal. 

Lees verder
18 december 2014

Welzijnsfonds verbeterd voor arme gezinnen met kinderen

De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag ingestemd met een aanpassing van het Welzijnsfonds, waardoor de positie van kinderen in arme gezinnen aanmerkelijk wordt verbeterd. In het welzijnsfonds is op verzoek van de Stichting Leergeld een scheiding aangebracht in voorzieningen voor cliënten boven de 18 jaar en boven de 18 jaar, zodat voorzieningen veel gerichter aan kinderen moeten worden besteed.
 

Lees verder
14 december 2014

SP-voorstellen leiden tot meer invloed voor huurders op woningcorporaties

Gisteren werd de nieuwe Woningwet door de Tweede Kamer aangenomen. Hierin zijn een flink aantal verbetervoorstellen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut overgenomen. Zo worden de positie van zowel huurders als de gemeente versterkt en komt er één onafhankelijke toezichthouder. SP-bestuurslid Willem van Meurs spreekt van een doorbraak. 

Lees verder
4 december 2014

Armoedenota unaniem door gemeenteraad aangenomen

Foto: SP

Gisteren heeft de Boxtelse gemeenteraad unaniem de armoedenota aangenomen. Dit beleidsstuk regelt van 2014 tot 2018 de uitgangspunten voor het armoedebeleid. Met het aannemen van de nota bevestigt de gemeenteraad nogmaals dat het thema armoede speerpunt van beleid is en de komende jaren belangrijke aandacht van de raadsfracties gaat krijgen. De SP is uiteraard zeer blij met de aandacht voor dit onderwerp, waar de fractie altijd al zoveel aandacht voor heeft gevraagd.
 

Lees verder
26 november 2014

Eindelijk oplossing parkeren Stationsbuurt

Na jarenlange discussie en stilstand in het uitwerken van de plannen komt er op korte termijn eindelijk een oplossing voor de verkeers- en parkeerproblemen in de Stationsbuurt. Vorige week presenteerde het nieuwe college in een beeldbepalende raadsvergadering een nieuw digitaal parkeersysteem, dat moet gaan zorgen voor oplossing van de parkeeroverlast in Centrum-West en de Stationsbuurt.

Lees verder
26 november 2014

SP stelt vragen over Buurtkamer Forofiet

Er bestaat onduidelijkheid over hoe het verder moet met Buurtkamer Forofiet die gevestigd is achter het schoolgebouw aan het Ronduutje. Medewerkers vrezen dat het initiatief ophoudt te bestaan als er geen financiële steun van de gemeente komt. De SP-fractie heeft hierover vragen gesteld.

Lees verder

Pagina's