h
10 juni 2014

Antwoorden aanvullende vragen gevolgen reconstructie Breukelsestraat: Tellingen en metingen eind 2014

Vorige week heeft de SP fractie antwoord gekregen op eerder gestelde ambtelijke vragen over de gevolgen van de reconstructie van de Breukelsestraat. In deze vragen vroeg de SP fractie of er een toename van verkeer was in de Pastoor Erasstraat en Parallelweg-Noord en het bekend was dat er erg hard werd gereden.

Lees verder
3 juni 2014

SP wil eigen beleid openbaarheid partijfinanciering

In de raadsvergadering van vorige week dinsdag, tijdens de bespreking van de fractieverantwoording 2013, heeft de SP aan alle partijen gevraagd of zij een initiatief zouden willen steunen om eigen beleid te maken over openbaarheid van partijfinanciering.

Lees verder
31 mei 2014

Provinciebestuurder Johan van den Hout (SP) genomineerd voor verkiezing Groenste Politicus

SP-gedeputeerde Johan van den Hout is genomineerd voor de verkiezing van Groenste Politicus van van het jaar van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij is genomineerd vanwege zijn grote verdiensten voor de natuurontwikkeling in Brabant. Mensen kunnen op hem stemmen via www.groenstepoliticus.nl

Lees verder
28 mei 2014

College wil 1 miljoen beschikbaar stellen voor economisch aanvalsplan

Samen met ondernemers wordt er een economisch  aanvalspan opgesteld met bijzonder aandacht voor het centrum. Om de locale economie te stimuleren wil de gemeente Boxtel daarom ook eenmalig 1 miljoen euro investeren.

Lees verder
26 mei 2014

SP start meldpunt eigen risico gezondheidszorg

De SP is gestart met een meldpunt eigen risico in de gezondheidszorg. Het eigen risico is nu 360 euro, maar dat dreigt in de komende jaren tot ver boven de 400 euro verhoogd te worden. Steeds meer mensen komen daardoor in de betalingsproblemen. Bovendien mijden steeds meer mensen de zorg uit angst voor een hoge rekening. De SP wil de verhalen verzamelen van mensen die het eigen risico in de zorg niet meer kunnen betalen.

Lees verder
26 mei 2014

Ook forse winst voor SP in Boxtel bij Europese verkiezingen

Ook in Boxtel is de SP de grootste partij op links geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De SP ging maar liefst van 10,8 procent in 2009 naar 13,8 procent van de stemmen.

Lees verder
23 mei 2014

Gemeente gaat praten met bewoners Vaandrig over rattenoverlast

De gemeente gaat in gesprek met bewoners van Vaandrig over de overlast van ratten. SP-raadslid Rinze van der Veen had dat in een brief aan B&W gevraagd.

Lees verder
21 mei 2014

SP wil einde aan overlast Vaandrig

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de overlast die ratten veroorzaken in de straat Vaandrig en over de overlast die bewoners ondervinden van het speelterreintje.

Lees verder
17 mei 2014

Verkiezingsfolder ‘SP maakt werk van MKB’

SP-vrijwilligers gaan de komende dagen 400 folders uitdelen bij Boxtelse en Liempdse bedrijven, horeca en winkeliers die tot het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) behoren. Dit gebeurt in het kader van de Europese verkiezingen op 22 mei aanstaande. In de folder wordt opgesomd wat de SP-fractie de afgelopen tijd in het Europees Parlement voor het MKB bereikt heeft.

Lees verder
14 mei 2014

Boxtelse aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Gisteren kondigde de kersverse SP-wethouder Eric van den Broek in de gemeenteraad aan extra aandacht te zullen gaan besteden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Met name de werkeloosheid onder jongeren, ouderen en mensen met beperkingen, baart de wethouder zorgen. Aanleiding voor het raadsdebat waren vragen uit de gemeenteraad over de werkeloosheid onder jongeren.

Lees verder

Pagina's