h
20 maart 2014

SP grootste winnaar in Boxtel, verdubbeling zetelaantal

De SP is de grootste winnaar geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen die gisteren zijn gehouden. De SP ging van 1108 stemmen in 2010 naar maar liefst 1942 stemmen in 2014. Het betekende een verdubbeling in zetels, waarmee de SP in de Boxtelse gemeenteraad nu de derde grootste partij wordt.

Lees verder
19 maart 2014

Stem vandaag op de SP: Boxtel 100% sociaal!!

Vandaag is de kiezer aan zet en moeten de politieke partijen even afwachten. De SP roept zoveel mogelijk kiezers op om hun keuze op de SP uit te brengen: 'Een stem op de SP is de grootste garantie op een sociaal Boxtel'.

Lees verder
14 maart 2014

SP maakt zich in het verkiezingsprogramma hard voor beter leerlingenvervoer

De SP heeft in de verkiezingscampagne werk gemaakt van het streven naar betere afspraken over het leerlingenvervoer. In de onderwijsparagraaf zijn verschillende voorstellen opgenomen over het leerlingenvervoer. Afgelopen maanden is veel commotie over de nieuwe verordening op het leerlingenvervoer, waar verschillende bezuinigingsmaatregelingen in zijn verwerkt.

Lees verder
13 maart 2014

Alleen Balans geeft geen openheid in partij- en campagnefinanciering

Vorige week heeft de SP aan alle politieke partijen in Boxtel een verzoek gedaan om de partij- en campagnefinanciering te openbaren. Inmiddels hebben alle politieke partijen toegezegd inzage te willen geven in de boeken, met uitzondering van de plaatselijke partij Balans.

Lees verder
12 maart 2014

SP lanceert Stichting ‘Geen kind aan de kant’

De werkgroep die de SP in Boxtel enkele maanden geleden heeft opgericht om concrete acties te organiseren om de problemen rondom kinderen in armoede op te pakken, gaat in een onafhankelijke stichting haar activiteiten uitvoeren. De werkgroep van de SP haalde inmiddels 1.000 Euro op, waarvan de eerste 500 Euro gisteren zijn gedoneerd aan de Stichting Leergeld. De werkgroep gaat opereren in de nieuw opgerichte stichting ‘Geen kind aan de kant’. De nieuwe stichting werd gisteren gepresenteerd.

Lees verder
12 maart 2014

Fractie SP verzoekt oud-wethouder Van der Zanden afstand te doen van wachtgeld

De Boxtelse SP-fractie heeft gisteren in een brief aan oud-Balanswethouder Wim van der Zanden verzocht om af te zien van zijn wachtgeldregeling en reeds betaalde wachtgeldbetalingen terug te betalen aan de gemeente. Van der Zanden heeft al een inkomen uit zijn eigen bedrijf en de SP vindt dat een dubbel inkomen in deze tijd eigenlijk teveel van het goede is. Zeker gezien het feit dat Van der Zanden zelf als wethouder zijn ontslag in heeft gediend.

Lees verder
10 maart 2014

Alleen Balans en VVD willen vooralsnog hun campagnefinanciering niet openbaar maken

Alleen de partijen Balans en VD hebben nog niet gereageerd op het verzoek van de SP om de campagne- en partijfinanciering openbaar te maken. Alle andere partijen hebben wel al toegezegd aan het verzoek van de SP te zullen meewerken of hebben al openheid van zaken gegeven.

Lees verder
5 maart 2014

SP: Campagnefinanciering moet openbaar!

SP-lijsttrekker Eric van den Broek heeft de Boxtelse politieke partijen opgeroepen hun partij- en campagnefinanciering te openbaren. In andere gemeenten zijn daartoe al initiatieven genomen. “Verkiezingen en politieke invloed mogen niet te koop zijn. Openbaarheid van politieke financiering is cruciaal.”

Lees verder
3 maart 2014

College krijgt van SP rapportcijfer 4: ‘U bent gezakt en krijgt wat ons betreft geen herkansing’

Vorige week debatteerde de gemeenteraad over de evaluatie van de afgelopen bestuursperiode en het beleidsprogramma. De SP-fractie was ongezouten in haar kritiek op de prestaties van het college dat het grootste deel van deze periode op het pluche zat: ‘Er is bakken geld over de balk gesmeten, er zijn domme besluiten genomen en het college heeft duizenden burgers en belangengroepen tegen zich in het harnas gejaagd’ zo concludeerde fractievoorzitter Eric van den Broek.

Lees verder
28 februari 2014

Duurzaamheidsdebat: 'groene omgeving is per definitie sociaal'

Gisteren vond in Cafe Rembrandt het eerste Boxtelse verkiezingsdebat plaats. Het thema was 'duurzaamheid' en het debat werd georganiseerd door de Lokale Agenda 21. Woordvoerder namens de SP was de huidige fractievoorzitter Eric van den Broek.

Lees verder

Pagina's