h
28 februari 2014

Duurzaamheidsdebat: 'groene omgeving is per definitie sociaal'

Gisteren vond in Cafe Rembrandt het eerste Boxtelse verkiezingsdebat plaats. Het thema was 'duurzaamheid' en het debat werd georganiseerd door de Lokale Agenda 21. Woordvoerder namens de SP was de huidige fractievoorzitter Eric van den Broek.

Lees verder
26 februari 2014

SP dwingt brede school De Hobbendonken af tijdens discussie Triple E

Gisteren vond in de gemeenteraad het debat plaats over voorstel van het college van B&W om De Kleine Aarde te verhuren aan het op duurzaamheid gespecialiseerde kenniscentrum Triple E. Mede dankzij twee moties van de SP-fractie, kwam er steun voor het plan.

Lees verder
24 februari 2014

SP presenteert verkiezingsprogramma ‘Boxtel:100% sociaal’

Kandidaten SP gaan in verkiezingscampagne ruim 8.000 huisbezoeken afleggen.

De verkiezingscampagne van de SP in Boxtel gaat een spectaculaire invulling krijgen. De SP presenteerde zich de voorbije weken al met billboards, een huis-aan-huiskrant, verkiezingsaffiches, Valentijnskaartjes en een sportdag en benefietconcert in het kader van het armoedeproject. In het kader van de verkiezingen gaan lijsttrekkers Eric van den Broek en Dave van de Ven, samen met andere kandidaten tevens ruim 8.000 huisbezoeken afleggen. Intussen wordt deze week onder het motto ‘Boxtel: 100% sociaal’ het verkiezingsprogramma van de SP gepresenteerd.

Lees verder
23 februari 2014

SP boxtel op 20e SP-congres

Afgelopen zaterdag was een afvaardiging van SP Boxtel aanwezig op het 20e SP-congres in Amersfoort.

Lees verder
22 februari 2014

Fractie SP verwijt raadsfracties 'slappe knieën' bij ontwijken debat erfenis Van der Zanden

Er komt aankomende dinsdag geen apart debat over de erfenis van oud-wethouder Van der Zanden. De drie overgebleven coalitiefracties vroegen daar in oktober om, omdat zij vonden dat Van der Zanden en zijn partij in hun ogen veel te rooskleurig over de prestaties van de oud-wethouder in de media communiceerden. De coalitiegenoten beschreven in hun brief tal van voorbeelden om het disfunctioneren van Van der Zanden te onderbouwen en wilde daar graag in de gemeenteraad over discussiëren.

Lees verder
19 februari 2014

College blijft mistgordijn opwerpen over De Hobbendonken

Vorige week stelde de Boxtelse raadsfractie vragen over de status van De Hobbendonken. 'Wordt De Hobbendonken nu wel of geen Brede School?', zo vroeg fractrievoorzitter Eric van den Broek zich in een reeks schriftelijke vragen af. Vandaag ontving de fractie een aantal vage antwoorden als reactie op de vragen over De Hobbendonken. Ruimtelijk gezien staat niets een Brede School in de weg, het schoolbestuur gaat over de invulling, zo luidde het ontwijkende antwoord van het college. De SP blijft van mening dat het college hiermee een mistgordijn creëert. Ook al, omdat de gemeenteraad volgende week een besluit moet nemen over de verdere invulling van De Kleine Aarde.

Lees verder
19 februari 2014

Geslaagd benefietconcert voor arme kinderen

Het benefietconcert van de SP-werkgroep ‘Geen kind aan de kant’ dat afgelopen zaterdag in De Rots gegeven werd, is een succes gebleken. Drie bands en ongeveer honderd aanwezigen zorgden voor een prima sfeer. Voor het goede doel werd 607 euro binnengehaald.

Lees verder
12 februari 2014

SP kritisch op plan voor De Kleine Aarde

Gisteravond werden de plannen van Triple E voor De Kleine Aarde besproken in de laatste commissievergadering Ruimtelijke Zaken. De plannen konden rekenen op felle kritiek van veel partijen, waarbij geen enkel woord werd geschuwd.

Lees verder
11 februari 2014

College trekt mistgordijn op over Brede School De Hobbendonken, SP stelt vragen

Gisteren heeft de SP-fractie in de commissie maatschappelijke zaken vragen gesteld over De Hobbendonken en het feit dat wethouder Van de Wiel daarover eerder verkondigde dat De Hobbendonken geen Brede School zal worden. Wethouder De Man van Onderwijshuisvesting nuanceerde die uitspraken gisteren en wierp daarmee een mistgordijn op, maar omdat het onderwerp gisteren niet geagendeerd was als bespreekstuk werden commissieleden niet in staat gesteld aanvullende vragen te stellen.

Lees verder
9 februari 2014

Valentijnsactie SP op 14 februari

Op vrijdag 14 februari, Valentijnsdag, zullen SP-vrijwilligers 1500 rode tomaathartjes uitdelen bij het station en de weekmarkt. De ludieke actie is onderdeel van de verkiezingscampagne.
Lees verder

Pagina's