h
16 januari 2014

SP vraagt aandacht voor visueel beperkten

Afgelopen dinsdag werd in de commissie ruimtelijke zaken gediscussieerd over het beleidsplan Openbare verlichting. In het beleidsplan is een plan van aanpak opgenomen dat voorziet in de ombouw van geel naar wit licht en de inzet van minder en meer duurzaam licht. De SP vindt dat uit oogpunt van sociale veiligheid en energiebesparing een prima zaak, maar vroeg wel aandacht voor de positie van visueel beperkten. De SP stelde daarom voor om beleidsplannen op dit gebied ook voor te leggen aan belangenorganisaties op dit gebied.

Lees verder
15 januari 2014

Vragen SP over toename gevaarlijke spoortransporten

De Boxtelse SP-fractie heeft vandaag vragen gesteld over de aangekondigde toename van gevaarlijke spoortransporten door Boxtel. Gisteren hebben diverse media gemeld dat vanaf volgend jaar maar liefst 70 extra goederentransporten door Boxtel denderen, waaronder een aantal gevaarlijke transporten.

Lees verder
15 januari 2014

Meerderheid gemeenteraad voor openhouden De Rots

De SP heeft zich in de afgelopen maanden intensief ingezet voor het behoud van De Rots. Toen duidelijk werd dat binnen het dagelijks bestuur van de gemeente gedacht werd over sluiting van De Rots en verplaatsing van de activiteiten naar het gebouw De Wilgenbroek, organiseerde de SP een enquête onder gebruikers. Uit dat onderzoek bleek dat alle gebruikers De Rots willen behouden, in het huidige pand en met de huidige functies. Afgelopen maandag schaarden alle politieke partijen zich in de commissie maatschappelijke zaken achter die mening.

Lees verder
14 januari 2014

SP wil snel debat over erfenis dossiers Van der Zanden

De SP heeft het college en de gemeenteraad verzocht snel een debat te voeren over de erfenis van Van der Zanden. Deze kwestie leverde eerder veel discussie op tussen de voormalige coalitiepartners Balans, Combinatie95, PvdA/Groenlinks en Inbox. De SP wil dat hier ruim voor de verkiezingen een politiek debat over wordt gevoerd, zodat dit gedoe geen onderdeel uit gaat maken van de verkiezingscampagnes.

Lees verder
14 januari 2014

SP vraagt opnieuw aandacht voor leerlingenvervoer

De Boxtelse SP-fractie heeft gisteren in de commissie maatschappelijke zaken opnieuw aandacht gevraagd voor de problemen in het leerlingenvervoer. Bij de behandeling van de aandachtspuntenlijst (afsprakenlijst) benadrukte commissielid Eric van den Broek van de SP dat er tot op heden weinig gedaan is met de kritiek die ouders en de SP een aantal maanden geleden naar voren hebben gebracht over de verordening voor het  leerlingenvervoer, de communicatie vanuit het gemeentebestuur en de behandeling van individuele aanvragen. De SP benadrukte nogmaals dat de gemeente hier extra aandacht aan moet besteden.

Lees verder
13 januari 2014

Verspreiding 12.000 jaarkranten afdeling Boxtel

Vrijwilligers van de SP verspreiden deze weken 12.000 huis-aan-huiskranten, waarin de SP in Boxtel laat zien wat er de afgelopen jaren is gepresteerd. De Boxtelse SP verspreid de krant jaarlijks, zodat Boxtelaren in combinatie met de nieuwsberichten op de website goed kunnen volgen waar de SP voor staat en hoe we zaken proberen te bereiken voor mensen.

Lees verder
10 januari 2014

SP gaat verkiezingen in met lijsttrekkersduo, Eric van den Broek wethouderskandidaat

Eric van den Broek en Dave van de Ven vormen in de aankomende verkiezingen het lijsttrekkersduo voor de SP. Van den Broek zal in de aankomende raadsperiode in ieder geval niet als fractievoorzitter terugkeren, maar is voor de SP wel de eerste wethouderskandidaat. 

Lees verder

Pagina's