h
12 maart 2014

Fractie SP verzoekt oud-wethouder Van der Zanden afstand te doen van wachtgeld

De Boxtelse SP-fractie heeft gisteren in een brief aan oud-Balanswethouder Wim van der Zanden verzocht om af te zien van zijn wachtgeldregeling en reeds betaalde wachtgeldbetalingen terug te betalen aan de gemeente. Van der Zanden heeft al een inkomen uit zijn eigen bedrijf en de SP vindt dat een dubbel inkomen in deze tijd eigenlijk teveel van het goede is. Zeker gezien het feit dat Van der Zanden zelf als wethouder zijn ontslag in heeft gediend.

Lees verder
10 maart 2014

Alleen Balans en VVD willen vooralsnog hun campagnefinanciering niet openbaar maken

Alleen de partijen Balans en VD hebben nog niet gereageerd op het verzoek van de SP om de campagne- en partijfinanciering openbaar te maken. Alle andere partijen hebben wel al toegezegd aan het verzoek van de SP te zullen meewerken of hebben al openheid van zaken gegeven.

Lees verder
5 maart 2014

SP: Campagnefinanciering moet openbaar!

SP-lijsttrekker Eric van den Broek heeft de Boxtelse politieke partijen opgeroepen hun partij- en campagnefinanciering te openbaren. In andere gemeenten zijn daartoe al initiatieven genomen. “Verkiezingen en politieke invloed mogen niet te koop zijn. Openbaarheid van politieke financiering is cruciaal.”

Lees verder
3 maart 2014

College krijgt van SP rapportcijfer 4: ‘U bent gezakt en krijgt wat ons betreft geen herkansing’

Vorige week debatteerde de gemeenteraad over de evaluatie van de afgelopen bestuursperiode en het beleidsprogramma. De SP-fractie was ongezouten in haar kritiek op de prestaties van het college dat het grootste deel van deze periode op het pluche zat: ‘Er is bakken geld over de balk gesmeten, er zijn domme besluiten genomen en het college heeft duizenden burgers en belangengroepen tegen zich in het harnas gejaagd’ zo concludeerde fractievoorzitter Eric van den Broek.

Lees verder
28 februari 2014

Duurzaamheidsdebat: 'groene omgeving is per definitie sociaal'

Gisteren vond in Cafe Rembrandt het eerste Boxtelse verkiezingsdebat plaats. Het thema was 'duurzaamheid' en het debat werd georganiseerd door de Lokale Agenda 21. Woordvoerder namens de SP was de huidige fractievoorzitter Eric van den Broek.

Lees verder
26 februari 2014

SP dwingt brede school De Hobbendonken af tijdens discussie Triple E

Gisteren vond in de gemeenteraad het debat plaats over voorstel van het college van B&W om De Kleine Aarde te verhuren aan het op duurzaamheid gespecialiseerde kenniscentrum Triple E. Mede dankzij twee moties van de SP-fractie, kwam er steun voor het plan.

Lees verder
24 februari 2014

SP presenteert verkiezingsprogramma ‘Boxtel:100% sociaal’

Kandidaten SP gaan in verkiezingscampagne ruim 8.000 huisbezoeken afleggen.

De verkiezingscampagne van de SP in Boxtel gaat een spectaculaire invulling krijgen. De SP presenteerde zich de voorbije weken al met billboards, een huis-aan-huiskrant, verkiezingsaffiches, Valentijnskaartjes en een sportdag en benefietconcert in het kader van het armoedeproject. In het kader van de verkiezingen gaan lijsttrekkers Eric van den Broek en Dave van de Ven, samen met andere kandidaten tevens ruim 8.000 huisbezoeken afleggen. Intussen wordt deze week onder het motto ‘Boxtel: 100% sociaal’ het verkiezingsprogramma van de SP gepresenteerd.

Lees verder
23 februari 2014

SP boxtel op 20e SP-congres

Afgelopen zaterdag was een afvaardiging van SP Boxtel aanwezig op het 20e SP-congres in Amersfoort.

Lees verder
22 februari 2014

Fractie SP verwijt raadsfracties 'slappe knieën' bij ontwijken debat erfenis Van der Zanden

Er komt aankomende dinsdag geen apart debat over de erfenis van oud-wethouder Van der Zanden. De drie overgebleven coalitiefracties vroegen daar in oktober om, omdat zij vonden dat Van der Zanden en zijn partij in hun ogen veel te rooskleurig over de prestaties van de oud-wethouder in de media communiceerden. De coalitiegenoten beschreven in hun brief tal van voorbeelden om het disfunctioneren van Van der Zanden te onderbouwen en wilde daar graag in de gemeenteraad over discussiëren.

Lees verder
19 februari 2014

College blijft mistgordijn opwerpen over De Hobbendonken

Vorige week stelde de Boxtelse raadsfractie vragen over de status van De Hobbendonken. 'Wordt De Hobbendonken nu wel of geen Brede School?', zo vroeg fractrievoorzitter Eric van den Broek zich in een reeks schriftelijke vragen af. Vandaag ontving de fractie een aantal vage antwoorden als reactie op de vragen over De Hobbendonken. Ruimtelijk gezien staat niets een Brede School in de weg, het schoolbestuur gaat over de invulling, zo luidde het ontwijkende antwoord van het college. De SP blijft van mening dat het college hiermee een mistgordijn creëert. Ook al, omdat de gemeenteraad volgende week een besluit moet nemen over de verdere invulling van De Kleine Aarde.

Lees verder

Pagina's