h
11 juli 2014

Wethouder Van den Broek opent digitaal bedrijvenloket

Met aan het roer een wethouder van de SP, wemelt het van de initiatieven in de Boxtelse economie. Waar het college twee maanden geleden al een miljoen euro reserveerde om een economisch aanvalsplan aan te zwengelen, presenteerde wethouder Eric van den Broek vorige week een digitaal bedrijvenloket voor Boxtelse ondernemers.

Lees verder
10 juli 2014

Wethouder SP zet armoede op de agenda

Vorige week vond op initiatief van SP-wethouder Eric van den Broek een publieksbijeenkomst plaats over armoedebeleid. Voor de bijeenkomst waren bewoners, belangenorganisaties en gemeenteraadsleden uitgenodigd om mee te denken over het thema armoede. Onderwerp van bespreking was een eerste versie van een Boxtelse armoedenota, waar iedereen commentaar op mocht geven. De goedbezochte bijeenkomst leverde diverse ideeën op en moet leiden tot nieuw armoedebeleid voor de gemeente Boxtel. In het beleid is een speciale rol weggelegd voor Boxtelse kinderen die in armoede opgroeien.

Lees verder
3 juli 2014

Overlast ratten Vaandrig ligt niet aan sloot of riolering

De overlast van ratten op de Vaandrig wordt niet veroorzaakt door de sloot of het gescheiden rioolstelsel dat uitkomt op deze sloot. Dat schrijft de gemeente in antwoord op vragen van SP-raadslid Rinze van der Veen. Boosdoener blijkt een vervuild konijnenhok te zijn.

Lees verder
30 juni 2014

SP tevreden met uitvoering leerlingenvervoer

De SP-fractie in de gemeenteraad is tevreden met de manier waarop dit jaar het taxivervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs is geregeld. Leidde de chaotische uitvoering van vorig jaar nog tot grote onrust, woede en stress bij ouders, dit jaar zijn ouders tevreden over de gang van zaken.

Lees verder
24 juni 2014

St. Joseph pakt problemen hardrijden terrein achter Baanderherenweg samen met bewoners op

Naar aanleiding van een eerder bericht dat de SP vragen heeft gesteld over hardrijden op terrein achter de Baanderherenweg heeft Woonstichting St. Joseph contact opgenomen met een aantal bewoners.

Lees verder
23 juni 2014

SP en Stichting Geen Kind aan de Kant aanwezig op Bazaar

De SP en de stichting Geen Kind aan de Kant waren op zondag met een stand aanwezig op een druk bezochte Bazaar in park Molenwijk. Voor het goede doel werden er zelfs natte sponzen naar wethouder Eric van den Broek en raadslid Dave van de Ven gegooid.

Lees verder
18 juni 2014

Johan van den Hout (SP) groenste politicus van het jaar

De Noord-Brabant gedeputeerde Johan van den Hout is verkozen tot Groenste Politicus van 2014. Met de decentralisatie van Rijk naar provincies heeft hij als gedeputeerde tegen de verdrukking in heel veel geld gereserveerd om het natuurnetwerk af te maken. "In de decentralisatie van het natuurbeleid moeten provincies opstaan en verstandige dingen doen. Johan van den Hout is daarin geslaagd en daarom een lichtend voorbeeld voor alle andere provincies", aldus de jury bestaande uit leden en medewerkers van Natuurmonumenten. 

Lees verder
12 juni 2014

SP stelt vragen over hardrijden op terrein achter Baanderherenweg

Bewoners van de 15 nieuwe huurwoningen aan de Baanderherenweg hebben aan de bel getrokken bij de SP omdat er veel te hard gereden wordt op de weg die tussen de achterkant van de huizen en de parkeerplaatsen ligt. De oproep werd ondersteund door een petitie die door alle bewoners is ondertekend. De SP heeft hierover ambtelijke vragen gesteld aan de gemeente.

Lees verder
10 juni 2014

Antwoorden aanvullende vragen gevolgen reconstructie Breukelsestraat: Tellingen en metingen eind 2014

Vorige week heeft de SP fractie antwoord gekregen op eerder gestelde ambtelijke vragen over de gevolgen van de reconstructie van de Breukelsestraat. In deze vragen vroeg de SP fractie of er een toename van verkeer was in de Pastoor Erasstraat en Parallelweg-Noord en het bekend was dat er erg hard werd gereden.

Lees verder
3 juni 2014

SP wil eigen beleid openbaarheid partijfinanciering

In de raadsvergadering van vorige week dinsdag, tijdens de bespreking van de fractieverantwoording 2013, heeft de SP aan alle partijen gevraagd of zij een initiatief zouden willen steunen om eigen beleid te maken over openbaarheid van partijfinanciering.

Lees verder

Pagina's