h
18 december 2014

Welzijnsfonds verbeterd voor arme gezinnen met kinderen

De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag ingestemd met een aanpassing van het Welzijnsfonds, waardoor de positie van kinderen in arme gezinnen aanmerkelijk wordt verbeterd. In het welzijnsfonds is op verzoek van de Stichting Leergeld een scheiding aangebracht in voorzieningen voor cliënten boven de 18 jaar en boven de 18 jaar, zodat voorzieningen veel gerichter aan kinderen moeten worden besteed.
 

Lees verder
14 december 2014

SP-voorstellen leiden tot meer invloed voor huurders op woningcorporaties

Gisteren werd de nieuwe Woningwet door de Tweede Kamer aangenomen. Hierin zijn een flink aantal verbetervoorstellen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut overgenomen. Zo worden de positie van zowel huurders als de gemeente versterkt en komt er één onafhankelijke toezichthouder. SP-bestuurslid Willem van Meurs spreekt van een doorbraak. 

Lees verder
4 december 2014

Armoedenota unaniem door gemeenteraad aangenomen

Foto: SP

Gisteren heeft de Boxtelse gemeenteraad unaniem de armoedenota aangenomen. Dit beleidsstuk regelt van 2014 tot 2018 de uitgangspunten voor het armoedebeleid. Met het aannemen van de nota bevestigt de gemeenteraad nogmaals dat het thema armoede speerpunt van beleid is en de komende jaren belangrijke aandacht van de raadsfracties gaat krijgen. De SP is uiteraard zeer blij met de aandacht voor dit onderwerp, waar de fractie altijd al zoveel aandacht voor heeft gevraagd.
 

Lees verder
26 november 2014

Eindelijk oplossing parkeren Stationsbuurt

Na jarenlange discussie en stilstand in het uitwerken van de plannen komt er op korte termijn eindelijk een oplossing voor de verkeers- en parkeerproblemen in de Stationsbuurt. Vorige week presenteerde het nieuwe college in een beeldbepalende raadsvergadering een nieuw digitaal parkeersysteem, dat moet gaan zorgen voor oplossing van de parkeeroverlast in Centrum-West en de Stationsbuurt.

Lees verder
26 november 2014

SP stelt vragen over Buurtkamer Forofiet

Er bestaat onduidelijkheid over hoe het verder moet met Buurtkamer Forofiet die gevestigd is achter het schoolgebouw aan het Ronduutje. Medewerkers vrezen dat het initiatief ophoudt te bestaan als er geen financiële steun van de gemeente komt. De SP-fractie heeft hierover vragen gesteld.

Lees verder
24 november 2014

Wethouder luistert naar burgers en ondernemers over centrum en detailhandel

Anderhalve week geleden vond in de raadszaal de afsluitende inspraakbijeenkomst voor de nieuwe detailhandelsvisie plaats. Deze publieksbijeenkomst maakte onderdeel uit van het maandenlange inspraaktraject, zoals dat door wethouder Eric van den Broek van de SP is geïnitieerd. De wethouder laat de bewoners in Boxtel hiermee zien dat het nieuwe college de inspraak van burgers zeer serieus neemt. De detailhandelsvisie moet de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van alle winkels, de diverse winkelcentra en het centrum van Boxtel.

Lees verder
23 november 2014

Bijna een half miljoen extra voor huishoudelijke hulp in 2015 en 2016

Boxtel ontvangt in de jaren 2015 en 2016 elk jaar 240.000 euro extra voor de huishoudelijke hulp. Dit geld komt uit een landelijke potje van 100 miljoen dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het behouden van huishoudelijke hulpen. SP-wethouder Eric van den Broek is blij met de extra middelen. 

Lees verder
19 november 2014

SP'ers delen bedrijvenkrant uit

Vanmorgen hebben twee SP-vrijwilligers enkele honderden Solidairkranten uitgedeeld bij RexRoth en de WSD. Dit is de bedrijvenkrant van de SP die om de drie maanden bij bedrijven uitgedeeld wordt. De reacties van de werknemers waren positief. 

Lees verder
16 november 2014

SP opent Meldpunt 'Huur te Duur'

De landelijke SP heeft een meldpunt geopend voor huurders die vinden dat hun huur te duur is. Vele huurders komen daardoor in de financiële problemen. Met de meldingen van huurders kan de SP Tweede Kamerfractie aan de minister laten zien wat de dramatische gevolgen van zijn beleid zijn.

Lees verder
9 november 2014

Boxtel zet bus in tegen jeugdwerkloosheid

Boxtel gaat een touringcar inzetten om werkloze jongeren onder de aandacht van werkgevers te brengen. Dat is de uitkomst van een gezamenlijke aanpak van SP-wethouder Eric van den Broek, werkmakelaar Rooyackers en de jongerenafdeling van Combinatie95. 

Lees verder

Pagina's