h
3 september 2014

Bewonersavond De Croon over problemen woonomgeving

Afgelopen maandag vond in Cafe Rembrandt een apart ingelaste bewonersbijeenkomst met de bewoners van appartementencomplex De Croon plaats. Bewoners konden hun zegje doen over de woonomgeving. In het verleden hadden veel bewoners al hun ongenoegen geuit over met name de overlast van uitgaanspubliek in het centrum (klachten die te maken hebben met urineren tegen de gevels en in de portiek, kotsen, vandalisme, te weinig politie-toezicht e.d.). Om alle mogelijke en onmogelijke oplossingen te bespreken heeft wethouder Eric van den Broek voorgesteld om in een openbare bijeenkomst alle problemen op tafel te brengen.

Lees verder
2 september 2014

Donderdag 4 september protestbijeenkomst Pantein-Vivent

De FNV organiseert op  4 september, om 16.00 uur een protestbijeenkomt in Oss, voor en met de medewerkers van Pantein-Vivent. Tegen de dreigende ontslagen en loonsverlagingen. Deze protestbijeenkomst is niet alleen voor de medewerkers, zij verdienen de steun van iedereen. Door de plannen van Pantein-Vivent komt de kwaliteit van de thuiszorg in gevaar. Ga ook.

Lees verder
26 augustus 2014

Assistentie voor mensen met een beperking op Station Boxtel van 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 wordt het op het station in Boxtel ook mogelijk voor mensen met een beperking assistentie te krijgen bij het in en uit stappen van de trein.  De assistentie wordt verleend op werkdagen van 7 uur t/m 23 uur en in het weekend van 8 uur t/m 22 uur.

Lees verder
24 augustus 2014

Verkeersbord Brugstraat-Spoorstraat verplaatst

Op verzoek van enkele bewoners van de Brugstraat is het verkeersbord dat het inrijden van gemotoriseerd verkeer in de Spoorstraat verbiedt, een aantal meters naar achteren verplaatst, zodat het voor automobilisten beter te zien is. Zo hoopt de gemeente te voorkomen dat auto's vanuit de Brugstraat de Spoorstraat in rijden.

Lees verder
22 augustus 2014

St. Joseph neemt maatregelen achter Baanderherenweg

Inmiddels heeft woonstichting St. Joseph maatregelen genomen tegen het hardrijden op het terrein achter de Baanderherenweg. Er zijn borden en drempels geplaatst.

Lees verder
8 augustus 2014

Nieuwe folder Minimaregelingen

Naar aanleiding van het initiatief van SP-wethouder Van den Broek  voor een nieuwe armoedenota is er een nieuwe geactualiseerde folder 'Minimaregelingen'  gemaakt om niet-gebruik van regelingen tegen te gaan. 

Lees verder
6 augustus 2014

Nostalgische kermis in winterperiode

Laatst deed de politieke partij Balans opnieuw een oproep om tijdens de winterperiode een ijsbaan te realiseren op de Boxtelse Markt. Dit  plan wordt echter niet breed gedragen door ondernemers, een nostalgische kermis lijkt echter wel brede steun te krijgen.

Lees verder
16 juli 2014

Wethouder Van den Broek op huiskamerbezoek over de Wmo

SP-wethouder Eric van den Broek bracht dinsdagavond 15 juli een huisbezoek op uitnodiging van een groep inwoners. Hij ging met 15 inwoners het gesprek aan over het nieuwe Wmo-beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de nieuwe verordening Wmo, die nu ter inzage liggen. Het idee van de huiskamerbijeenkomsten is dat wethouder Van den Broek op een informele manier met inwoners kan kennismaken en in gesprek kan gaan over sociale onderwerpen. Als inwoners ervoor zorgen dat de koffie klaarstaat, neemt de wethouder iets lekkers mee voor bij de koffie!

Lees verder
11 juli 2014

Wethouder Van den Broek opent digitaal bedrijvenloket

Met aan het roer een wethouder van de SP, wemelt het van de initiatieven in de Boxtelse economie. Waar het college twee maanden geleden al een miljoen euro reserveerde om een economisch aanvalsplan aan te zwengelen, presenteerde wethouder Eric van den Broek vorige week een digitaal bedrijvenloket voor Boxtelse ondernemers.

Lees verder
10 juli 2014

Wethouder SP zet armoede op de agenda

Vorige week vond op initiatief van SP-wethouder Eric van den Broek een publieksbijeenkomst plaats over armoedebeleid. Voor de bijeenkomst waren bewoners, belangenorganisaties en gemeenteraadsleden uitgenodigd om mee te denken over het thema armoede. Onderwerp van bespreking was een eerste versie van een Boxtelse armoedenota, waar iedereen commentaar op mocht geven. De goedbezochte bijeenkomst leverde diverse ideeën op en moet leiden tot nieuw armoedebeleid voor de gemeente Boxtel. In het beleid is een speciale rol weggelegd voor Boxtelse kinderen die in armoede opgroeien.

Lees verder

Pagina's