h
4 december 2014

Armoedenota unaniem door gemeenteraad aangenomen

Foto: SP

Gisteren heeft de Boxtelse gemeenteraad unaniem de armoedenota aangenomen. Dit beleidsstuk regelt van 2014 tot 2018 de uitgangspunten voor het armoedebeleid. Met het aannemen van de nota bevestigt de gemeenteraad nogmaals dat het thema armoede speerpunt van beleid is en de komende jaren belangrijke aandacht van de raadsfracties gaat krijgen. De SP is uiteraard zeer blij met de aandacht voor dit onderwerp, waar de fractie altijd al zoveel aandacht voor heeft gevraagd.
 

Lees verder
26 november 2014

Eindelijk oplossing parkeren Stationsbuurt

Na jarenlange discussie en stilstand in het uitwerken van de plannen komt er op korte termijn eindelijk een oplossing voor de verkeers- en parkeerproblemen in de Stationsbuurt. Vorige week presenteerde het nieuwe college in een beeldbepalende raadsvergadering een nieuw digitaal parkeersysteem, dat moet gaan zorgen voor oplossing van de parkeeroverlast in Centrum-West en de Stationsbuurt.

Lees verder
26 november 2014

SP stelt vragen over Buurtkamer Forofiet

Er bestaat onduidelijkheid over hoe het verder moet met Buurtkamer Forofiet die gevestigd is achter het schoolgebouw aan het Ronduutje. Medewerkers vrezen dat het initiatief ophoudt te bestaan als er geen financiële steun van de gemeente komt. De SP-fractie heeft hierover vragen gesteld.

Lees verder
24 november 2014

Wethouder luistert naar burgers en ondernemers over centrum en detailhandel

Anderhalve week geleden vond in de raadszaal de afsluitende inspraakbijeenkomst voor de nieuwe detailhandelsvisie plaats. Deze publieksbijeenkomst maakte onderdeel uit van het maandenlange inspraaktraject, zoals dat door wethouder Eric van den Broek van de SP is geïnitieerd. De wethouder laat de bewoners in Boxtel hiermee zien dat het nieuwe college de inspraak van burgers zeer serieus neemt. De detailhandelsvisie moet de basis zijn voor de verdere ontwikkeling van alle winkels, de diverse winkelcentra en het centrum van Boxtel.

Lees verder
23 november 2014

Bijna een half miljoen extra voor huishoudelijke hulp in 2015 en 2016

Boxtel ontvangt in de jaren 2015 en 2016 elk jaar 240.000 euro extra voor de huishoudelijke hulp. Dit geld komt uit een landelijke potje van 100 miljoen dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het behouden van huishoudelijke hulpen. SP-wethouder Eric van den Broek is blij met de extra middelen. 

Lees verder
19 november 2014

SP'ers delen bedrijvenkrant uit

Vanmorgen hebben twee SP-vrijwilligers enkele honderden Solidairkranten uitgedeeld bij RexRoth en de WSD. Dit is de bedrijvenkrant van de SP die om de drie maanden bij bedrijven uitgedeeld wordt. De reacties van de werknemers waren positief. 

Lees verder
16 november 2014

SP opent Meldpunt 'Huur te Duur'

De landelijke SP heeft een meldpunt geopend voor huurders die vinden dat hun huur te duur is. Vele huurders komen daardoor in de financiële problemen. Met de meldingen van huurders kan de SP Tweede Kamerfractie aan de minister laten zien wat de dramatische gevolgen van zijn beleid zijn.

Lees verder
9 november 2014

Boxtel zet bus in tegen jeugdwerkloosheid

Boxtel gaat een touringcar inzetten om werkloze jongeren onder de aandacht van werkgevers te brengen. Dat is de uitkomst van een gezamenlijke aanpak van SP-wethouder Eric van den Broek, werkmakelaar Rooyackers en de jongerenafdeling van Combinatie95. 

Lees verder
6 november 2014

Nostalgische kermis van 12 tot en met 17 december laat Boxtel bruisen

Van vrijdag 12 december tot en met woensdag 17 december wordt het centrum van Boxtel omgetoverd tot een sfeervol gebied, met een nostalgische kermis op de Markt. Het is een gezamenlijk initiatief van centrumondernemers en gemeente. SP-wethouder Eric van den Broek is enthousiast.

Lees verder
30 oktober 2014

Samen schouders onder uitvoering sociale WMO

Deze week vond in de gemeenteraad de besluitvorming over de vier decentralisaties plaats. Deze vier decentralisaties regelen voor Boxtel de belangrijke wijzigingen op gebied van Zorg, Uitkeringen en Werk, Jeughulpdverlening en Passend Onderwijs. SP-wethouder Eric van den Broek is vanuit het College van B&W verantwoordelijk voor de belangrijke terreinen Zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO) en Werk en Inkomen (Participatiewet) en hij heeft zich de afgelopen maanden vooral hard gemaakt voor een sociale uitvoering van deze gebieden.

Lees verder

Pagina's