h
16 februari 2015

Reken af!!!

Veel mensen zijn het kabinet van VVD en PvdA meer dan zat. De vijftig miljard bezuinigingen duperen heel veel mensen. Minder (thuis)zorg, sluiting van verzorgingshuizen, wantoestanden in de verpleeghuizen, onbetaalbare huren, afbraak van de sociale werkvoorziening, en zo verder. Tijdens de partijraad, van 31 januari, was Emile Roemer helder. Hieronder een impressie van de NOS.

Lees verder
12 februari 2015

23 februari: Wat heeft de SP het MKB te bieden?

De SP afdeling Boxtel organiseert op 23 februari een speciale bijeenkomst voor het midden- en kleinbedrijf. Deze MKB-avond vindt plaats in De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, aanvang 20.00 uur.
Sprekers zijn SP Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen en SP-wethouder Eric van den Broek. Het belooft een inspirerende avond te worden.

Lees verder
11 februari 2015

SP-wethouder Eric van den Broek: huishoudelijke hulp wordt gewoon voortgezet

De Boxtelse cliënten die huishoudelijke hulp kregen van het failliete Pantein-Vivent blijven die hulp krijgen van een nieuwe zorgaanbieder. De meeste mensen blijven ook dezelfde hulpverleenster houden. Wethouder Eric van den Broek is tevreden over de gekozen oplossing. 

Lees verder
21 januari 2015

Motie Balkenendenorm aanbieders zorg PvdA / Groenlinks & SP aangenomen

Afgelopen dinsdag werd tijdens de raadsvergadering een motie aangenomen waarin PvdA / Groenlinks & de SP stellen dat het onwenselijk is dat bestuurders  en medewerkers van toekomstige zorgaanbieders meer verdienen dan de Balkenendenorm.

Lees verder
21 januari 2015

Aanmelden bijwonen debat Tweede Kamer over faillissementen thuiszorgorganisaties

Morgen, 22 janauri, vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over de faillissementen van  thuiszorgorganisaties Thebe, Pantein-Vivent en de slechte situatie bij Verian. Samen met de vakbonden FNV AbvaKabo en CNV organiseert de SP bussen om zoveel mogelijk mensen bij dit debat aanwezig te laten zijn.

Lees verder
19 januari 2015

Algemene ledenvergadering SP kiest nieuwe bestuursleden

Foto: SP

De algemene ledenvergadering van de afdeling Boxtel heeft op 15 januari nieuwe bestuursleden gekozen. Ook werd er afscheid genomen van een viertal bestuursleden.

Lees verder
14 januari 2015

12.000 Jaarkranten en 6000 Huurflyers

In januari gaan SP-vrijwilligers 12.000 Jaarkranten en 6000 Huurflyers verspreiden in Boxtel en Liempde.

Lees verder
23 december 2014

Motie SP aangenomen: Tweede Kamer wil geen proefboringen en geen verlenging vergunningen schaliegas

Op 16 december stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling in het debat over de toekomst van schaliegas in Nederland. In de motie constateert hij dat schaliegaswinning in Nederland geen serieuze optie meer is en verzoekt hij daarom de regering ook geen proefboringen meer te laten plaatsvinden en vergunningen dienaangaande niet te verlengen. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven spreekt van een belangrijk signaal. 

Lees verder
18 december 2014

Welzijnsfonds verbeterd voor arme gezinnen met kinderen

De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag ingestemd met een aanpassing van het Welzijnsfonds, waardoor de positie van kinderen in arme gezinnen aanmerkelijk wordt verbeterd. In het welzijnsfonds is op verzoek van de Stichting Leergeld een scheiding aangebracht in voorzieningen voor cliënten boven de 18 jaar en boven de 18 jaar, zodat voorzieningen veel gerichter aan kinderen moeten worden besteed.
 

Lees verder
14 december 2014

SP-voorstellen leiden tot meer invloed voor huurders op woningcorporaties

Gisteren werd de nieuwe Woningwet door de Tweede Kamer aangenomen. Hierin zijn een flink aantal verbetervoorstellen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut overgenomen. Zo worden de positie van zowel huurders als de gemeente versterkt en komt er één onafhankelijke toezichthouder. SP-bestuurslid Willem van Meurs spreekt van een doorbraak. 

Lees verder

Pagina's