h
19 augustus 2019

SP-wethouder Eric van den Broek blij met netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden in bibliotheek

Vanaf september start Babel, Bibliotheek Boxtel met zogeheten Walk&Talk-bijeenkomsten voor werkzoekenden. Elke eerste dinsdag van de maand worden er tips gegeven, kan er gepraat worden met andere werkzoekenden, het netwerk uitgebreid worden en vragen gesteld worden aan gastsprekers. De bijeenkomsten zijn gratis, evenals de koffie en thee. SP-wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes met dit initiatief.

Lees verder
14 augustus 2019

Taalhuis in bibliotheek om laaggeletterdheid aan te pakken

In Boxtel hebben ongeveer 3700 mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Met de vestiging van een laagdrempelig Taalhuis in de bibliotheek wil het gemeentebestuur deze laaggeletterdheid concreet gaan aanpakken, zodat ook deze inwoners mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. SP-wethouder Eric van den Broek ziet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan.

Lees verder
7 augustus 2019

SP op bres voor jeugdzorg

Volgens berichten in de media zouden er in de regio Noordoost-Brabant plannen zijn om jaarlijks 10 miljoen euro te korten op specialistische jeugdzorg. Hierdoor dreigen 125 tot 200 jongeren verstoken te worden van goede hulp. De SP-gemeenteraadsfractie maakt zich daarover grote zorgen en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
9 juli 2019

Wethouder Van den Broek lanceert id-boxtel

Foto: SP

Gisteren is op het dak van het gemeentewerf het initiatief id-boxtel gelanceerd. Wethouder Eric van den Broek overhandigde een notitieboekje met het logo id-boxtel aan Bas Doorn, directeur Rabobank Hart van De Meijerij. ‘Ondernemers kunnen duurzaamgeidsideeën zo meteen optekenen in hun notitieboek’, aldus de wethouder tijdens de presentatie.

Lees verder
25 juni 2019

25 nieuwe leden in Boxtel-Oost

De jaarlijkse ledenwervingsactie van de SP Boxtel heeft 25 nieuwe leden in de wijk Oost opgeleverd. Een resultaat waarmee voorzitter Willem van Meurs erg tevreden is.

Lees verder
24 juni 2019

Extra middelen Vrijwilligersbeleid Boxtel

Er is door het College besloten voor een nieuwe financiële impuls voor de ondersteuning van het vele vrijwilligerswerk dat in Boxtel verzet wordt. Wethouder Eric van den Broek, die op dit moment de nog deels afwezige Marusjka Lestrade op dit onderwerp vervangt, is blij met deze extra middelen. ‘Na de verruimingen in het vrijwilligersbeleid van anderhalf jaar geleden, komt er echt garen op de klos voor het Boxtelse vrijwilligerswerk.’

Lees verder
21 juni 2019

Campagne Buitenspelen levert tal van vernieuwde speelplekken op

Foto: SP

Twee maanden geleden riep SP-wethouder Eric van den Broek van Wijkgericht Werken, Boxtelaren op om speelplekken te melden waar iets aan veranderd moet worden. Ook vroeg hij of er vanuit buurten plekken waren waar nieuwe speelruimtes moeten komen. Het leverde een 50-tal initiatieven op, die meegenomen gaan worden in het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Een groot aantal van de plekken wordt zelfs nu al aangepakt.

Lees verder
5 juni 2019

SP-raadslid Frans Sannen leverde bijdrage aan nieuwe landbouwvisie van de SP

Op 28 mei jongstleden overhandigden Tweede Kamerlid Frank Futselaar en Jules Iding van de SP de nieuwe landbouwvisie van de partij aan landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie). SP-raadslid Frans Sannen uit Boxtel was ook bij de overhandiging aanwezig. Hij heeft in het voortraject een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze nieuwe visie.

Lees verder
5 juni 2019

Wethouder Van den Broek opent buurttuin Burg-akkertje

Foto: SP

Afgelopen zondag opende wethouder Eric van den Broek de nieuwe buurttuin ’t Burg-akkertje, aan het binnenpleintje achter De Burgakker. De buurttuin is een initiatief van bewoners en tot stand gekomen tussen buurtbewoners onderling. De wethouder toonde zich zeer enthousiast in zijn openingswoordje: ‘ Het zijn de bewoners die de buurt maken’.

Lees verder
4 juni 2019

Opening Insectenhotel, na Huiskamerbijeenkomst Wethouder

Foto: SP

In april 2018 is het plantsoen Kloosterweide nabij Duinendaal mooi ingericht op verzoek van enkele buurtbewoners. Het idee ontstond een paar maanden daarvoor in een door wethouder Eric van den Broek georganiseerde huiskamerbijeenksomt. Vanaf april 2018 organiseerde de buurt ook het tuinonderhoud. Enkele maanden geleden diende de buurt bij het Waterschap De Dommel en de gemeente een verzoek in voor een insectenhotel, omdat zij zich zorgen maken over de bijenstand en de biodiversiteit. Dat verzoek werd gehonoreerd. Wijkwethouder Eric van den Broek opende daarom afgelopen week samen met bewoners het Insectenhotel met de naam De Verbinding.

Lees verder

Pagina's