h

Nieuws uit 2018

9 juli 2018

Eric van Broek geïnstalleerd voor tweede wethoudersperiode

Foto: SP

Afgelopen dinsdag werd SP’er Eric van den Broek voor zijn tweede bestuursperiode geïnstalleerd als wethouder. Vorige maand presenteerde de coalitie van Combinatie95, SP, D66 en Inbox al haar beleidsprogramma, maar deze maand werden ook de wethouders geïnstalleerd. De installatie was vorige maand uitgesteld, omdat een aantal formaliteiten nog afgerond moesten worden.

Lees verder
29 juni 2018

Gemeente wil overlast arbeidsmigranten aanpakken

De gemeente gaat in gesprek met uitzendbureaus, werkgevers, arbeidsmigranten,  omwonenden, politie en naburige gemeenten om de overlast van arbeidsmigranten te beperken. Er komt regulering in de vorm van verordeningen, bestemmingsplannen en overeenkomsten tussen de verschillende partijen. Dit antwoordt het college van B&W op schriftelijke vragen van SP en Combinatie 95. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden over de stappen die het college van plan is te nemen.

Lees verder
20 juni 2018

SP wil aanpak buurtergernissen

De gemeenteraadsfractie van de SP vraagt het college van B.&W om een plan van aanpak te maken voor het wegnemen van diverse buurtergernissen. Te denken valt daarbij aan parkeerproblemen, te weinig speelplekken, overlast van bomen, hondenpoep, losliggende stoeptegels en te hard rijden. Fractievoorzitter Dave van de Ven stelt dat het aanpakken van dit soort ergernissen kan leiden tot een betere leefbaarheid van de wijken. 

Lees verder
18 juni 2018

SP vraagt college om te protesteren tegen verlaging huurtoeslag

De SP-fractie heeft het college van B&W  gevraagd om protest aan te tekenen tegen het voornemen van het kabinet Rutte om de berekening van de huurtoeslag te veranderen. Dit beleid pakt nadelig uit voor veel huurders met een smalle beurs. SP-raadslid Rinze van der Veen vindt dat het college het op moet nemen voor deze huurders. 

Lees verder
17 juni 2018

SP in actie tegen gaswinning Waalwijk

Foto: SP

Onlangs werd duidelijk dat Minister Wiebes de uitbreiding van de gaswinning uit het veld onder Waalwijk geen strobreed in de weg wil leggen. Het Canadese bedrijf Vermilion wil hierbij de omstreden techniek ‘fracking’ gebruiken: hierbij wordt een mengsel van water en chemicaliën onder hoge druk de aarde in gespoten.

Lees verder
15 juni 2018

Wethouder de weekmarkt op

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek was vandaag de hele ochtend op de Weekmarkt aanwezig om enquêtes af te nemen en met bezoekers te praten over buurtinitiatieven. Hij nam dit initiatief naar aanleiding van de enquête die hij twee weken geleden lanceerde, in het kader van Meewerkend Boxtel. ‘Dit is het mooiste werk wat er is. Niet vanachter een bureau dingen verzinnen, maar de straat op en de wijken in’, aldus Eric van den Broek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier