h

Nieuws uit 2016

23 juni 2016

College wil een multifunctionele Markt als middelpunt van bruisend centrum

Foto: SP

Het college van B& W wil de Markt flexibel inrichten: als sfeervol plein, als basis voor de weekmarkt en als evenemententerrein. Dat staat in het vastgestelde voorontwerp van de centrumplannen. Doel is een bruisend en aantrekkelijk centrum voor iedereen. Als alles meezit kan na de kermis van volgend jaar begonnen worden met de uitwerking. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden over de aard en de voortgang van de plannen. 

Lees verder
8 juni 2016

SP: forse toename giftreinen onaanvaardbaar

Er komen veel meer en veel vaker gevaarlijke stoffen per trein door Boxtel dan is toegestaan. Dat maakte de NOS onlangs bekend. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven heeft vindt dit onaanvaardbaar en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
6 juni 2016

De Geitenwei wordt vuurwerkvrij!

In de raadsvergadering van dinsdag 31 mei heeft de SP-fractie, naar aanleiding van een petitie van omwonenden, aan burgemeester Mark Buijs gevraagd om een vuurwerkvrije zône te creëren rond de Geitenwei op Selissenwal. De burgemeester heeft gezegd dit voor elkaar te willen krijgen.

Lees verder
1 juni 2016

College onderzoekt verlaging eigen bijdrage WMO

In antwoord op vragen van de SP-fractie in het vragenuurtje van de gemeenteraad heeft wethouder Eric van den Broek toegezegd dat hij gaat bekijken of een verlaging van de eigen bijdrage in de zorg mogelijk en wenselijk is.

Lees verder
27 mei 2016

SP-wethouder Eric van den Broek neemt initiatief voor Klankbordgroep Seniorenbeleid

Foto: SP

In de onlangs gehouden beeldvormende raadsbijeenkomst over het seniorenbeleid heeft wethouder Eric van den Broek ouderenorganisaties en belangstellenden uitgenodigd om deel te nemen aan een Klankbordgroep die snel aan de slag gaat om een actieplan op te stellen. 

Lees verder
26 mei 2016

SP-wethouder: overschot zorggelden blijven beschikbaar voor kwetsbare groepen

Het college van B&W heeft besloten dat het overschot van ongeveer 800.000 euro op het budget van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gereserveerd blijft voor kwetsbare groepen in de Wmo, jeugdzorg, ouderenzorg, minima en mensen met een arbeidsbeperking. SP-wethouder Eric van den Broek is daar tevreden over.

Lees verder

Pagina's

U bent hier