h

Nieuws uit 2016

21 september 2016

College: 'Er is geen sprake van een zorgstop in Boxtel'

Het college van B&W ontkent in antwoord op vragen van SP, Combinatie95 en CDA met klem dat er in Boxtel een zorgstop zou zijn. Dit werd in de pers verondersteld nadat Boxtel negatief had geoordeeld over het plan om autistische jongeren onder te brengen op recreatiepark Dennenoord. SP-wethouder Eric van den Broek stelt dat het college graag actief meewerkt aan initiatieven als die passen binnen het gemeentelijk Wmo-beleid.

Lees verder
19 september 2016

Economisch stimuleringsbudget brengt Boxtelse economie op stoom

In de zomer van 2014 stelde het college van B&W een miljoen beschikbaar om de economie in Boxtel te stimuleren. Sindsdien zijn er verschillende initiatieven aangedragen. Groot en klein. Met het doel om de economie in Boxtel een stevige impuls te geven. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar.

Lees verder
8 september 2016

Wethouder pleit voor verbetering burgerinspraak WMO

Foto: SP

Deze week opende wethouder Eric van den Broek een regionale bijeenkomst voor WMO-adviesraden. De bijeenkomst stond in het teken van de evaluatie van de WMO, waarbij geïnventariseerd werd welke onderwerpen adviesraden naar de toekomst opgenomen willen zien in de actualisatie van het WMO-beleid. Wethouder Van den Broek benutte de bijeenkomst om ook iets te zeggen over de wijze waarop in Boxtel wordt geprobeerd om voortdurend mensen te betrekken bij beleid.

Lees verder
28 augustus 2016

Wethouder overhandigt voucher voor ijsbaan

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek overhandigde afgelopen dinsdag een voucher aan ondernemer Mark van de Moosdijk als ondersteuning van diens initiatief om met de kerstperiode een ijsbaan te realiseren langs de Dommel achter de Zwaanse Brug. SP-wethouder Eric van den Broek is blij met het initiatief en ondersteunt het plan vanuit de gemeente voor maximaal 20.000 Euro. 

Lees verder
24 augustus 2016

Wethouder Eric van den Broek ontvangt resultaten enquête Stationsstraat

Foto: SP

De heer Pieter Tielen uit de Stationsstraat overhandigde op 18 augustus de resultaten van een enquête over de Stationsstraat aan SP-wethouder Eric van den Broek. Deze sprak zijn waardering uit voor de manier waarop belanghebbenden betrokken worden bij het aantrekkelijker maken van de Stationsstraat en gaat zeker gebruik maken van de uitkomsten van de enquête.

Lees verder
22 augustus 2016

SP-wethouder van den Broek opent ontspannen middag voor mantelzorgers

Foto: SP

Wethouder Eric van den Broek opende onlangs een ontspannen middag voor mantelzorgers op het Gildeterrein. Hij deed dat samen met Gildekoning Guus Eltink en Hoofdman Jaques Habraken. Vanuit de mantelzorgers waren positieve reacties te horen over het gemeentelijk beleid. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier