h

Nieuws uit 2016

16 november 2016

Evaluatie Luchtkwaliteitsplan in 2017

In antwoord op vragen van de SP-fractie zegt het college van B. en W. toe dat er in 2017 een evaluatie komt van het Luchtkwaliteitsplan van 2011. Bij een eventuele update zullen nieuwe ontwikkelingen en suggesties van de SP betrokken worden. Raadslid Rinze van der Veen is tevreden met het antwoord.

Lees verder
12 november 2016

SP wil plan voor gehandicaptensport

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 november heeft de SP-fractie een motie ingediend waarin het college word gevraagd om met een plan te komen om sport door mensen met een beperking te bevorderen en te promoten. De aanleiding daarvoor was een onderzoek door de SP onder sportclubs in Boxtel naar de mogelijkheden hiervoor en naar de bekendheid over de bestaande mogelijkheden. De motie is, met steun van het college van B&W, met algemene stemmen aangenomen.

Lees verder
11 november 2016

Wethouder Van den Broek deelt mantelzorgwaardering uit

Foto: SP

Deze week heeft de gemeente Boxtel aan honderden mantelzorgers de mantelzorgwaardering uitgereikt. De mantelzorgers werden door SP-wethouder Eric van den Broek in het zonnetje gezet in een viertal publieksbijeenkomsten, waarin de mantelzorgers in een gezellige ambiance werden ontvangen. De mantelzorgwaardering werd tijdens de bijeenkomsten vervolgens persoonlijk door de wethouder of een medewerker van de gemeente overhandigd.

Lees verder
10 november 2016

Ga mee naar de landelijke Aftrap van het Nationaal ZorgFonds op 26 november in Den Haag

Foto: SP

Op zaterdag 26 november vindt de landelijke aftrap plaats van de campagne voor een Nationaal ZorgFonds. Er zijn inmiddels al 203.000 steunbetuigingen binnengekomen. Het plaatselijk actiecomité en het bestuur de SP roepen sympathisanten op om naar Den Haag te gaan. De manifestatie begint om 12.00 uur op het Spuiplein met sprekers, muziek en spektakel.

Lees verder
9 november 2016

Wethouder start Pin-it-up-actie Dementievriendelijke Samenleving

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek gaat als ambassadeur van het netwerk Dementievriendelijke Samenleving 'pins' opspelden bij lokale bekendheden die een dementievriendelijke samenleving een warm hart toedragen. Als eerste waren zijn collega wethouders aan de beurt.

Lees verder
27 oktober 2016

Geslaagde avond Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Ondanks de afzeggingen van Tweede Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven is de informatieavond over het Nationaal ZorgFonds toch goed verlopen. Daarvoor zorgden verpleegkundige Mariëlla van Wijnen en Johan Koelman van het comité Nationaal ZorgFonds. De ruim vijftig aanwezigen zorgden voor een levendige discussie. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier