h

Nieuws van de afdeling

2 november 2020

SP schenkt 2400 mondkapjes aan de Voedselbank

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek en raadslid Rinze van der Veen hebben vanmorgen 2400 mondkapjes overhandigd aan Gulay Bicici, één van de coördinatoren van de Voedselbank. Met deze schenking wil de SP bevorderen dat ook mensen die het niet al te breed hebben kunnen voldoen aan het dringende advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in alle binnenruimtes, aldus Van der Veen. De actie is mede tot stand gekomen met de belangeloze hulp van DA drogisterij Van den Biggelaar.

Lees verder
26 oktober 2020

Boxtel kleurt Rood met SP-sandwichborden

Foto: SP

Gisteren plaatsten vrijwilligers de eerste sandwichborden in Boxtel. Boxtel kleurt onder het motto "Hou Boxtel Sociaal', langzaam maar zeker Rood.

Lees verder
22 oktober 2020

Verkiezingscampagne op stoom

Foto: SP

Twee weken geleden trapte SP-lijsttrekker Eric van den Broek, samen met alle andere Boxtelse lijsttrekkers de verkiezingscampagne ten behoeve van de herindelingsverkiezingen op 18 november af. Aanleiding voor de herindelingsverkiezingen is de opdeling van de Gemeente Haaren, waardoor per 1 januari aanstaande Esch bij Boxtel komt. De inzet van de SP is helder: ‘Hou Boxtel Sociaal’! De komende weken zal Boxtel rood kleuren van onder anderen honderden verkiezingsaffiches.

Lees verder
21 oktober 2020

SP-lijsttrekker pleit voor sociaal seniorenbeleid

Het seniorenbeleid stond centraal in het eerste verkiezingsdebat in De Walnoot. Lijsttrekker Eric van den Broek kan terugkijken op een prima optreden. Hij pleitte voor een sociaal seniorenbeleid voor alle ouderen, met als speerpunt de ondersteuning van  kwetsbare ouderen met beperkingen en/of een smalle beurs.

Lees verder
16 oktober 2020

Speelruimteplan klaar, besluitvorming uitgesteld

Het afgelopen jaar is door SP-wethouder Eric van den Broek en de ambtelijke ondersteuning hard gewerkt aan een nieuwe versie van het Speelruimteplan. Het ‘oude’ Speelruimteplan liep van 2008 tot en met 2018 en is destijds nog gepresenteerd door de SP-voorganger van Van den Broek, namelijk Ger Wouters. In het nieuwe Speelruimte zijn onder andere aanvullende maatregelen meegenomen op gebied van natuurlijke speelplekken, toegankelijkheid voor kinderen en ouders met een beperking, betere benutting van de openbare ruimte en aanpassing aan de leeftijdsopbouw in de wijken. Twee weken geleden zou over het Speelruimteplan in de Gemeenteraad besloten worden, maar met name de toekomstige financiering zou extra geld vergen en dat past niet in de afspraken die met de Gemeenteraad zijn gemaakt over de zogenaamde Kerntakendiscussie die in het eerste kwartaal van 2021 zal gaan plaatsvinden.

Lees verder
5 oktober 2020

SP presenteert verkiezingsprogramma ‘Hou Boxtel Sociaal’

Foto: SP

SP-lijsttrekker Eric van den Broek presenteerde namens het bestuur van de afdeling afgelopen weekend het Boxtelse verkiezingsprogramma ‘Hou Boxtel Sociaal’. ‘De komende bestuursperiode zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om het sociale gezicht van Boxtel te behouden en een grote SP is daar hard voor nodig’, zegt Eric van den Broek over de inzet tijdens de verkiezingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier