h

Nieuws uit 2018

17 december 2018

Wethouder Eric van den Broek opent vernieuwde Markt

Foto: SP

Gisteren heeft SP-wethouder Eric van den Broek op grandioze wijze samen met waarnemend burgemeester Fons Naterop en reus Jas de Keistamper de nieuwe Markt geopend. Al tientallen jaren was er politiek gekrakeel over de toekomst van de Markt en het Centrum, maar met de opening van de Markt en de aanleg van diverse parkeervoorzieningen en het centrumpark bij de Oude Boomgaard en Vijver, is in de afgelopen jaren eindelijk garen op de klos gekomen in de centrumprojecten. Het is de grote verdienste van de wethouder geweest dat hij er in geslaagd is om maatschappelijk en politiek draagvlak voor de plannen te krijgen.

Lees verder
11 december 2018

SP verspreidt 2500 pamfletten in Selissenwal en Boxtel-Oost

SP-vrijwilligers verspreiden deze weken 2500 pamfletten over de uitkomsten van de SP-buurtenquête in de wijken Selissenwal en Boxtel-Oost. Daarin wordt uiteengezet welke acties de SP ondernomen heeft naar aanleiding van opmerkingen van wijkbewoners en wat dat heeft opgeleverd. Buurtenquêtecoördinator Willem van Meurs vindt dat het college   
goede eerste stappen heeft gezet. 

Lees verder
3 december 2018

SP verspreidt 1600 pamfletten in Breukelen

SP-vrijwilligers verspreiden deze dagen 1600 pamfletten in de wijk Breukelen. Hierin worden buurtbewoners geïnformeerd over wat er met hun opmerkingen en klachten in het kader van de buurtenquête van buurtbewoners gedaan is en wat dat heeft opgeleverd. De coördinator van de buurtenquêtes, Willem van Meurs, is tevreden over de genomen maatregelen van de gemeente. 

Lees verder
22 november 2018

SP op de bres voor werkende minima

Er komt een Plan van Aanpak om werkende minima beter te bereiken en minimaregelingen meer bekend te maken. Dat is het gevolg van een unaniem aangenomen motie van de SP-fractie tijdens de begrotingsbehandeling. Fractievoorzitter Dave van de ven vindt het een goede zaak dat er meer aandacht komt voor mensen die een baan hebben maar niet of nauwelijks rond kunnen komen.

Lees verder
19 november 2018

Motie SP: er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een sociaal maatschappelijk fonds voor senioren

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een Sociaal Maatschappelijk Fonds voor senioren. Het doel is om meer concrete projecten voor senioren te kunnen opzetten. Dit is het gevolg van een unaniem aangenomen motie die de SP-fractie indiende tijdens de begrotingsbehandeling. Fractievoorzitter Dave van de Ven hoopt van harte dat het fonds er komt. 

Lees verder
17 november 2018

22 November werkatelier energieneutraal Boxtel 2030

Op donderdag 22 november om 18.00 uur is er een vervolgavond in de raadszaal over de doelstelling Energie Neutraal Boxtel 2030. Aanmelding via werkatelier@boxtel.nl is mogelijk tot uiterlijk 19 november. Iedereen is van harte welkom om te luisteren en mee te praten over dit belangrijke onderwerp.

Lees verder

Pagina's

U bent hier