h

Nieuws van de afdeling

3 april 2020

Park Van der Voortweg nadert voltooiing

Foto: SP

Recentelijk startte SP-wethouder Eric van den Broek samen met bewoners de werkzaamheden voor het nieuwe parkje aan de Van der Voortweg. ‘Burgerparticipatie zoals het bedoeld is’, stelde de wethouder bij de opening. De afgelopen maanden werkte bewoners samen met de Gemeente aan het ontwerp en de belofte was dat de schop snel in de grond kon. De wethouder hield woord, waardoor de bewoners vanaf het voorjaar straks van een mooie nieuwe ontmoetingsplek kunnen genieten.

Lees verder
2 april 2020

Volop inspraak over energiemaatregelen

Foto: SP

In antwoord op vragen van de SP-fractie antwoordt het college van B&W dat er alles aan gedaan wordt om zoveel mogelijk burgers te betrekken en inspraak te geven bij concrete lokale energiemaatregelen zoals windmolens en zonnevelden. Daarbij worden ook suggesties van de SP overwogen, zoals een representatieve enquête en huiskamerbijeenkomsten. Raadslid Frans Sannen heeft vertrouwen in de aanpak van de gemeente.

Lees verder
27 maart 2020

SP wijst kritiek op buurtenquêtes af

In de afgelopen maanden hebben ons enkele signalen bereikt als zouden wij bij de buurtenquêtes al te gemakkelijk klachten van bewoners over de schutting van de gemeente gooien en de mensen niet wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om zelf klachten door te geven aan de gemeente. Dit verwijt slaat nergens op, wij wijzen de bewoners wel degelijk op hun eigen verantwoordelijkheid, aldus coördinator buurtenquêtes Willem van Meurs.

Lees verder
24 maart 2020

Economisch Stimuleringsfonds heeft een positieve bijdrage geleverd aan Boxtelse economie

In 2014 introduceerde het pas aangetreden college van B&W bij monde van verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek een economisch aanvalsplan in de vorm van een economisch stimuleringsbudget (ESF) van een miljoen euro. Volgens de SP-wethouder is er met dit geld, dat later nog met drie ton werd aangevuld, een flinke impuls gegeven aan de lokale economie.

Lees verder
17 maart 2020

Eritrese Boxtelaren vast in dienst bij Vion

Tesfalem, Azmera, Tsegay en Hagos staan er bij te stralen. Ze hebben een dienstverband gekregen bij Vion Boxtel B.V. En tekenden afgelopen donderdag hun contract. De vier vluchtten vier jaar geleden uit Eritrea en wonen tegenwoordig in Boxtel. SP-wethouder Eric van den Broek noemt hun vast baan bij Vion een belangrijke stap naar een onafhankelijk bestaan in Nederland.

Lees verder
15 maart 2020

Schrijf je in voor de Brabantse Kaderschool!

De drie Brabantse regiovertegenwoordigers gaan een Brabantse Kaderschool opzetten. Deze is bedoeld voor geïnteresseerde en gemotiveerde SP-leden. Voorzitter Frans Sannen van SP Boxtel roept leden op om mee te doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier