h

Nieuws van de afdeling

9 maart 2020

SP doet voorstellen voor het betrekken van burgers bij energiemaatregelen

In een brief aan het college van B. en W. doet SP-raadslid Frans Sannen voorstellen voor het betrekken van zoveel mogelijk burgers bij de energiediscussie en het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen op gebouwen. Samen met vormen van lokaal eigenaarschap zijn dit mogelijkheden om het draagvlak voor energiemaatregelen onder de bevolking te vergroten.

Lees verder
4 maart 2020

Wethouder Van den Broek start werkzaamheden aan parkje Van der Voortweg

Foto: SP

Een aantal jaren geleden initieerde wethouder Eric van den Broek samen met wijkmakelaar Werner van der Velden een zogenaamde ‘beginspraak’-procedure. Dit betekent dat er met een leeg blad gestart wordt en samen met de bewoners een plan wordt uitgewerkt. Aanleiding was het idee voor een tweede skateramp, zoals die ook in Oost is gerealiseerd. Uit het overleg met bewoners kwam naar voren dat er hele andere invulling van het veld gewenst was, namelijk een groene ontmoetingsplek, in de vorm van een ontmoetings- en bewegingstuin. Gisteren was het zover, onder toeziend oog van veel bewoners, werd de eerste schop in de grond gestoken.

Lees verder
12 februari 2020

Raad unaniem akkoord met plan herinrichting Rechterstraat

Gisteren is de Gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de plannen voor de herinrichting van de Rechterstraat, een deel van de economische ader van het Boxtelse centrum. Het is de volgende stap in het opknappen van het totale Boxtelse Centrum, na de realisering van de route STA-P, de cultuurhistorische as van de Petrusbasiliek tot Stapelen, het realiseren van centrumpark Indenhof en de herinrichting van de Markt en omgeving. Centrumwethouder Eric van den Broek (SP) is zeer tevreden ober deze ontwikkelingen, waar in Boxtel al tientallen jaren over is gesproken. ‘Met dit besluit kan in het najaar de schop de grond in’, aldus Van den Broek.

Lees verder
7 februari 2020

Gemeente vindt verder onderzoek naar preventie legionella niet noodzakelijk

Er is  geen verder onderzoek nodig naar preventie van legionella bij Boxtelse afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dat antwoordde wethouder Lestrade op een vraag van SP-raadslid Frans Sannen.  Deze stelde de vraag naar aanleiding van een nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), waarin aangetoond werd hoe legionella zich ook via kleine waterdruppels naar de omliggende omgeving kan verspreiden. De maatregelen die HydroBusiness onlangs heeft getroffen zijn afdoende, aldus de wethouder.

Lees verder
3 februari 2020

SP-raadslid aanwezig bij onderwijsmanifestatie

Foto: SP

SP-gemeenteraadslid Frans Sannen was afgelopen vrijdag aanwezig bij de onderwijsmanifestatie in Den Bosch. Deze was door de vakbonden georganiseerd in het kader van de landelijke onderwijsstaking van twee dagen. De belangrijkste eisen van de stakers zijn vermindering van de werkdruk, voldoende leraren en een fatsoenlijk salaris, aldus het Boxtelse raadslid.

Lees verder
28 januari 2020

Gemeente komt in 2022 met plan parkeervoorzieningen in delen van Boxtel-Oost

Het college van B. en W. heeft naar aanleiding van de buurtenquête van de SP in het gedeelte van Oost dat tussen de Hobbendonkseweg, Europalaan en Robert Schumanlaan ligt, laten weten dat er in 2022 een integraal plan parkeervoorzieningen komt voor bepaalde gedeelten van de wijk. Verder is binnen de begroting van 2020 structureel ruimte gereserveerd voor een extra boa. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier