h

Nieuws uit 2017

3 oktober 2017

SP stelt overlast bij voormalig pand Blanca aan de kaak

De afgelopen maand hebben we in een aantal straten in Boxtel huis-aan-huis enquêtes georganiseerd. Via huis-aan-huis aanbellen en het doornemen van een korte standaardvragenlijst kunnen burgers zo dingen aan ons doorgeven die wij kunnen gebruiken in ons politieke werk. In een aantal buurten in Boxtel constateren wij verhoogde overlast in buurten. Aard van de overlast is met name herrie, het maken van rommel, plegen van vernielingen, het maken van geluidsoverlast en vermeend dealen. Deze meldingen waren voor de raadsfractie van de SP aanleiding om hier vragen over te stellen, waarbij er speciale aandacht werd gevraagd naar de overlast nabij het voormalige pand van de Blanca op de hoek van de Baroniestraat en Spoorstraat.

Lees verder
28 september 2017

17 nieuwe leden voor de SP in Boxtel

De ledenwervingsactie van de SP Boxtel heeft in de afgelopen maanden 17 nieuwe leden opgeleverd. Bestuurslid Willem van Meurs is tevreden over het resultaat.

Lees verder
25 september 2017

SP feliciteert Boxtel met Indenhof

Foto: SP

Veertig vrijwilligers gaan de komende weken 12.000 flyers met de titel 'Boxtel proficiat' verspreiden in Boxtel en Liempde. Hierin feliciteert de SP actievoerders en alle inwoners van Boxtel met het behoud en de verfraaiing van dit cultuurhistorisch waardevol gebied in de vorm van het mooie centrumparkje Indenhof. Omwonenden krijgen naast de flyer een bedankbrief van het SP-bestuur en een balpen met het opschrift 'Indenhof'.

Lees verder
19 september 2017

SP stelt kritische vragen over grote windmolens

Foto: SP

Op 11 juli is in de gemeenteraad de nieuwe duurzaamheidsvisie vastgesteld waarin is opgenomen dat Boxtel er naar streeft om in 2030 energieneutraal te worden. Daarbij zijn een groot aantal zaken benoemd om dat voor elkaar te gaan krijgen: Een verhoogde inzet op de mogelijkheden van energiebesparing en al bestaande energiebronnen zoals zonne-energie en de mogelijkheden van bijvoorbeeld biomassa, restwarmte en omgevingswarmte. Een andere mogelijk belangrijke bron gaat windenergie worden. Over de mogelijke inzet van grote windmolens heeft de SP-fractie een aantal kritische vragen gesteld. 

Lees verder
11 september 2017

Eric van den Broek en Dave van de Ven beoogd lijsttrekkersduo raadsverkiezing 2018

Foto: SP

Het bestuur van de Boxtelse SP-afdeling heeft Dave van de Ven en Eric van den Broek wederom voorgedragen als duolijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het tweetal voerde in de laatste raadsverkiezingen ook al als duolijsttrekkers de SP-lijst aan. Eric van den Broek wordt ook voor de aankomende bestuursperiode naar voren geschoven als wethouderskandidaat. 

Lees verder
30 augustus 2017

Wethouders openen nieuw parkje Indenhof

Foto: SP

De wethouders Marusjka Lestrade (D66) en Eric van den Broek (SP) hebben vandaag het nieuwe centrumparkje, met de naam ' Indenhof', officieel geopend. Tevens werd een kunstwerk van Ad van Iersel onthuld. Van den Broek vindt het bijzonder dat hij nu als wethouder het parkje heeft mogen openen, waar hij in zijn tijd als raadslid actie voor gevoerd heeft.   

Lees verder

Pagina's

U bent hier