h

Nieuws uit 2017

14 april 2017

Wethouder ontvouwt ambitieuze plannen Boxtels armoedebeleid

Foto: SP

Vorige week heeft wethouder Eric van den Broek tijdens een zeer drukbezochte themabijeenkomst van de WMO-adviesraad zijn plannen voor het Boxtelse armoedebeleid voor de komende jaren gepresenteerd. De wethouder gaf een zeer betrokken presentatie, waarbij hij aangaf dat de focus nog meer komt te liggen op kinderen in armoede en de aanpak van schuldenproblematiek. ‘Het is ongekend dat er in een rijk land als Nederland zoveel armoede is en dat één op de negen kinderen in armoede leeft. De aanpak van armoede is en blijft speerpunt van dit college’, aldus Eric van den Broek.

Lees verder
13 april 2017

Boxtel gaat mogelijkheden kleine tijdelijke woningen onderzoeken

In de raadsvergadering van 4 april is de kadernota 2018-2021 behandeld, daarin zijn de plannen voor het komende jaar opgenomen. In het debat vroeg de SP-fractie aan het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor tijdelijke woningen in Boxtel. Wethouder Peter van de Wiel heeft toegezegd dat dit onderzoek er gaat komen.

Lees verder
13 april 2017

Stimuleringsvouchers voor sociaal ondernemen

Mensen aan het werk helpen die (tijdelijk) een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Volgens SP-wethouder Eric van den Broek  hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om vooral ook deze kwetsbare groepen te helpen aan een passende baan. De gemeente Boxtel trekt met andere gemeenten uit Noordoost-Brabant en de WSD op om dit doel te bereiken. Boxtel gaat op initiatief van Wethouder Van den Broek daarnaast ook nog vouchers inzetten om ondernemers die met het kwaliteitskeurmerk  Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)  aan de slag zijn gaan te stimuleren.

Lees verder
12 april 2017

SP stelt vragen over klimaat-burgerberaad

De SP-fractie heeft in een brief aan het college van B&W een tweetal vragen gesteld over het klimaat-burgerberaad, waar Jan Juffermans van Transitie Boxtel vorige week voor pleitte tijdens de benoeming van burgemeester Mark Buijs tot tweede klimaatburgemeester van Nederland. SP-Fractievoorzitter Dave van de Ven vindt dat dit goede idee verder opgepakt moet worden.

Lees verder
6 april 2017

Wethouder in gesprek met PostNL over verdwijnen postbussen

Foto: anp

PostNL haalt in Nederland momenteel massaal oranje brievenbussen weg. In Brabant staan alleen al 1.000 postbussen op de nominatie te verdwijnen. Het postbedrijf gaat daarbij ook niet voorbij aan Boxtel en Liempde, waar in totaal 15 postbussen zouden moeten worden opgeheven. Reden voor diverse politieke partijen in Boxtel om hier afgelopen week aandacht voor te vragen, onder meer afgelopen dinsdag tijdens de raadsbehandeling van de zogenaamde voorjaarsnota. Politieke partijen wilden dat het college van burgemeester en wethouder zich inspant om het aantal bussen in Boxtel en Liempde op peil te houden.

Lees verder
5 april 2017

Boxtel lanceert maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden voor mantelzorgers

De gemeente Boxtel heeft als onderdeel van de Wmo-overeenkomst Hulp bij het Huishouden (HH) een maatwerkvoorziening voor mantelzorgers ingericht. Mantelzorgers kunnen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een beroep doen op deze ondersteuning in de vorm van hulp bij het huishouden. De afspraak vloeit mede voort uit de door SP-wethouder Eric van den Broek georganiseerde Klankbordgroep Mantelzorg, die respijtzorg hoog als prioriteit in hun actieplan agendeerde. De genoemde voorziening moet (dreigende) overbelasting bij mantelzorgers voorkomen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier