h

Nieuws uit 2017

6 juli 2017

Binnenterrein gemeentehuis wordt parkeerterrein

Na de zomer wordt het binnenterrein van het gemeentehuis aan de kant van de Rechterstraat ingericht als parkeerterrein met 30 plaatsen voor centrumbezoekers. Het doel van deze verandering is het compenseren van de parkeerplaatsen die op de Markt gaan verdwijnen als gevolg van het autoluw maken van de Markt. Lees verder.

Lees verder
30 juni 2017

Aanleg parkeervoorziening Zusterspad

Centrumwethouder Eric van den Broek toont veel daadkracht in de uitvoering van de diverse centrumprojecten. Na de bouwvakantie starten de werkzaamheden aan de nieuw te creëren parkeervoorziening aan het Zusterspad-Mgr. Bekkerstraat. Aannemer Jan van den Boomen uit Liempde gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Lees verder
29 juni 2017

Goede ontwikkeling cijfers cliënttevredenheid WMO, aandachtspunten blijven

Deze week presenteerde wethouder Eric van den Broek de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek van de WMO. De resultaten van dit onderzoek ontwikkelen zich positief, maar de wethouder blijft kritisch op de resultaten. ‘We zijn op de goede weg, maar altijd onderweg naar beter’, aldus Van den Broek. Het rapportcijfer voor de kwaliteit van de ondersteuning steeg van een 7 in 2016 tot een 7,6 in dit jaar.

Lees verder
28 juni 2017

Wethouder riep Welzorg tot de orde

In de landelijke media werd in de afgelopen maanden herhaaldelijk gepubliceerd over de organisatorische problemen bij Welzorg. Hierdoor ontstonden er grote problemen in de uitvoering van de dienstverlening. Welzorg verzorgde tot voor kort voor Boxtel alle ter beschikking stelling van hulpmiddelen in het kader van de WMO. Wethouder Eric van den Broek van de SP hoorde in 2016 vanuit contacten met WMO-cliënten van de problemen en kwam in actie richting Welzorg. Inmiddels is Boxtel overgestapt naar een nieuwe aanbieder, maar mensen met een voorziening bij Welzorg blijven tot het einde van de looptijd van het contract van die voorziening, tot die tijd nog bij Welzorg.

Lees verder
27 juni 2017

Boxtel blijft investeren in tegengaan kinderarmoede

Vorige week presenteerde SP-wethouder Eric van den Broek , samen met collega-wethouder Marusjka Lestrade van Jeugd, uitgebreide aanvullende voorstellen om in Boxtel armoede onder kinderen te bestrijden. Boxtel kende al een beleid met veel regelingen, maar met deze voorstellen wordt dat beleid uitgebreid en nog eens opnieuw onder de aandacht gebracht. Dat laatste is belangrijk in het licht van het tegengaan van het niet-gebruik van voorzieningen. De extra maatregelen worden nog voor de zomervakantie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Na de zomer zal het eerder al door de SP-wethouder gepresenteerde minimabeleid (minimabeleid 2014-2018) nog eens uitgebreid worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Dat is belangrijk om het minimabeleid ook voor de verdere toekomst op peil te houden.

Lees verder
26 juni 2017

Boxtel in top Nederlandse gemeenten op gebied van Wijkgericht werken

Foto: SP

Afgelopen vrijdagmiddag organiseerde de gemeente in de Spiegeltent op Stapelen een inspiratiemiddag voor Boxtelse wijkorganen. Het initiatief voor de middag lag bij wethouder Eric van den Broek van wijkgericht werken en de Wijkmakelaars. Tijdens de bijeenkomst maakte wethouder Van den Broek bekend dat Boxtel tot de top van Nederlandse gemeenten behoort op gebied van Wijkgericht werken. De wethouder baseert zich op de lijst van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA), waar Boxtel tussen veel grote steden terug te vinden is in de top 20 van de bijna 400 Nederlandse gemeenten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier