h

Nieuws uit 2017

24 juli 2017

Extra aandacht voor huishoudelijke hulp mantelzorgers

Foto: SP

Sinds april van dit jaar kent de gemeente Boxtel de regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers. Via deze regeling kan een mantelzorger indien hij of zij aan de voorwaarden voldoet, aanspraak maken op huishoudelijke hulp voor een gereduceerd tarief. Inmiddels maken een kleine 20 mantelzorgers uit Boxtel, Liempde en Lennisheuvel gebruik van de regeling. Wethouder van den Broek (SP) denkt dat veel meer mantelzorgers gebruik kunnen maken van deze regeling. 

Lees verder
20 juli 2017

SP-wethouder lanceert prijsvraag voor naam centrumpark

Foto: SP

De gemeente Boxtel heeft een zomerprijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van een naam voor het nieuwe parkje bij vijver en boomgaard naast het gemeentehuis. Het cultuurhistorisch waardevolle gebied kan nu met recht een groene parel in het centrum genoemd worden. Wethouder van den Broek heeft het initiatief genomen voor de prijsvraag. Bij de opening op 30 augustus zal het naambord onthuld worden. 

Lees verder
17 juli 2017

Opening centrumpark Oude Boomgaard & Vijver op 30 augustus

Het parkje voor het gemeentehuis heropent officieel op 30 augustus om 10.00 uur. De opening van het park zal worden verricht door verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek en samen met zijn collega Marusjka Lestrade zal op die ochtend tevens een kunstwerk worden onthuld. De nieuwe inrichting van de Oude Boomgaard en het veld rondom de gemeentevijver worden de komende weken afgerond.

Lees verder
14 juli 2017

Unaniem instemming met Boxtelse aanpak kinderarmoede

Foto: SP

De Gemeenteraad heeft gisteren unaniem ingestemd met de beleidnotitie ‘Ieder kind moet kunnen meedoen’, die SP-wethouder Eric van den Broek samen met veel maatschappelijke organisaties, sportclubs, verenigingen, het onderwijs en jongerenwerk heeft opgesteld. In deze beleidsnotitie zijn een groot aantal voorstellen geformuleerd om de Kinderarmoede in Boxtel te bestrijden. ‘Dit is voor mij een heel belangrijk speerpunt uit mijn wethoudersportefeuille en ik ben blij dat we hier in deze bestuursperiode zo’n grote stappen in kunnen zetten. Ik ben heel blij met deze steun van de Gemeenteraad’, aldus een tevreden wethouder.

Lees verder
14 juli 2017

SP stelt vragen over vertrek van Festival Circolo naar Tilburg

Kortgeleden maakte Festival Circolo bekend dat zij met ingang van 2018 gaat verhuizen van Boxtel naar Tilburg. Hiermee valt er een gat in de Boxtelse culturele agenda. De SP-fractie vindt het jammer dat dit pareltje op cultureel gebied voor de gemeente Boxtel verloren gaat.

Lees verder
11 juli 2017

SP-wethouder blij met grote daling bijstandsuitkeringen

Het aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet is in Boxtel in de periode van 1 januari tot 20 juni van dit jaar gedaald van 557 naar 506, een vermindering van maar liefst 51. Wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes met deze opmerkelijke cijfers. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier