h

Nieuws uit 2017

2 februari 2017

Historisch besluit over metamorfose Boxtels centrum

Foto: SP

Dinsdag 31 januari nam het college van B&W een historisch besluit waarmee de start voor het grootste herinrichtingsproject van de afgelopen 30 jaar is ingezet. Het nieuwe plan voor het centrum is tot stand gekomen na een uitgebreid burgerparticipatietraject. SP-wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes dat de schop binnenkort in de grond kan. 

Lees verder
1 februari 2017

18 februari Nationaal Zorgdebat in Den Haag

Foto: SP

Op zaterdag 18 februari vindt op het Malieveld in Den Haag de tweede grote manifestatie plaats van het Nationaal ZorgFonds. Onder meer zal er een Nationaal Zorgdebat zijn met lijsttrekkers van politieke partijen. De SP regelt busvervoer vanuit alle regio's van Nederland. SP-bestuurslid Willem van Meurs roept mensen op om mee te gaan naar Den Haag. 

Lees verder
31 januari 2017

Gemeente verhoogt bijzondere bijstand kinderopvang

Het college van B. en W. heeft het bedrag van de bijzondere bijstand voor noodzakelijke kinderopvang verhoogd naar maximaal 9 euro per uur. Hierdoor hoeven de ouders met een laag inkomen geen aanvullende bijdrage meer van 1,10 euro per uur bij te passen. SP-wethouder Eric van den Broek spreekt van een sociale aanpassing waardoor voorkomen wordt dat gezinnen onder de armoedegrens komen te leven. 

Lees verder
22 januari 2017

Goed ontvangen huiskamerbijeenkomst over oud worden in Boxtel

Foto: SP

Vorige week organiseerde wethouder Eric van den Broek in wijk Oost een zeer goed bezochte huiskamerbijeenkomst met bewoners in de SIR-woningen aan de Schijndelseweg. Het concept was weer dezelfde als voorgaande keren: de wethouder nam de taart en ambtelijke ondersteuning mee en de bewoners zorgden voor de thee en de koffie. De bijeenkomst vond mede plaats op initiatief van bewoners en diverse onderwerpen op gebied van wonen, zorg en welzijn werden besproken.

Lees verder
15 januari 2017

Wethouder Van den Broek neemt eerste exemplaar Parels van Boxtel in ontvangst

Foto: SP

Afgelopen donderdag heeft SP-wethouder in De Rechter het eerste exemplaar van de nieuwbakken Boxtelse glossy Parels van Boxtel in ontvangst genomen. De glossy is een initiatief van onderneemster Kim van Stippent, waarbij in een oplage van 11.000 exemplaren een groot aantal ondernemende Boxtelaren zich presenteren.Het initiatief is ondersteund uit het Economisch Stimuleringsbudget, dat in juni 2014 onder politieke verantwoordelijkheid van Eric van den Broek tot stand is gekomen.

Lees verder
10 januari 2017

SP bezorgd om positie jeugdige mantelzorgers

De SP-fractie gaat de kwetsbare positie van jeugdige mantelzorgers aan de orde stellen in de gemeenteraad. De partij is niet helemaal tevreden met het antwoord van het college van B. en W. op vragen van de SP. Fractievoorzitter Dave van de Ven vindt dat de gemeente meer moet doen om de positie van jeugdige mantelzorgers te verbeteren. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier